Your browser does not support JavaScript!

کاهش واردات غله از روسیه توسط جمهوری آذربایجان

27 بهمن 1397

کاهش واردات غله از روسیه توسط جمهوری آذربایجان
جمهوری آذربایجان واردات غله از روسیه را 59 درصد کاهش داد

جمهوری آذربایجان در نیمه اول سال 2018 میلادی 376 هزار تن غله از این کشور وارد کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 2017 میلادی 59.4 درصد کمتر بود.

بطور کلی روسیه در نیمه اول سال 2018 میلادی ،31.8 میلیون تن غلات صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.4 درصد بیشتر بود.

** ایران سومین وارد کننده غله از روسیه

مهمترین خریدار غلات روسیه مصر است که در مدت یاد شده 5.75 میلیون تن غله از روسیه وارد کرده که 8.8 درصد افزایش نشان می دهد.

ترکیه با واردات 3.75 میلیون تن (15 درصد کاهش) در مقام دوم و جمهوری اسلامی ایران با واردات 1.47 میلیون تن (با 12 درصد کاهش) در مقام سوم قرار دارد.

جمهوری آذربایجان که پیشتر از قزاقستان غله وارد می کرد ، در سالهای اخیر واردات این فرآورده از روسیه را به دلیل قیمت مناسب آن ترجیح داده بود .

به گزارش کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان ، در سال 2013 میلادی آذربایجان 849 هزار تن غله از قزاقستان وارد کرد، ولی این رقم تا سال 2017 کاهش یافت و به 62.3 هزار تن رسید .

جمهوری آذربایجان در سال 2017 میلادی در مجموع 1 میلیون و 274.4 هزار تن و در نیمه اول سال 2018 نیز 538 هزار و 781.2 تن غله از خارج وارد کرده که بیش از 90 درصد آن از روسیه بوده است .

مجموع تولید داخلی جمهوری آذربایجان در سال 2018 میلادی دو میلیون و 820 هزار تن بود که در مقایسه با یک سال قبل 2 درصد بیشتر است .

626 بازدید

  • اشتراک گذاری