Your browser does not support JavaScript!

پروتئین حبوبات بیشتر از غلات است

18 فروردین 1400

پروتئین حبوبات بیشتر از غلات است

پروتئین حبوبات بیشتر از غلات است


پیام پزشک پور، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان در گفت و گو با ایسنا گفت: دانه های حبوبات در مقایسه با غلات بدلیل پروتئین بالا و اسیدهای آمینه ضروری، محصولات زراعی مهمی محسوب می شوند. بذر حبوبات بطور معمول سرشار از پروتئین، کربوهیدرات های پیچیده، فیبر و مقدار کمی روغن است.
پزشک پور در ادامه بیان کرد: در میان حبوبات، نخود محصولی است که علاوه بر داشتن پروتئین گیاهی، حاصلخیزی خاک را افزایش داده و نیاز به مصرف کود شیمیایی و سموم دفع آفات را به حداقل می رساند. 
لازم بذکر است، محصول نخود به دو صورت آبی و دیم کشت می گردد، که در ایران 95 درصد بصورت دیم کشت می شود.
پزشک پور در ادامه گفت: امروزه در کشاورزی جهانی بکارگیری جانداران مفید خاک زی به عنوان طبیعی ترین و مطلوب ترین راه حل برای زنده و فعال نگه داشتن سیستم های حیاتی خاک در اراضی کشاورزی است.   
وی همچنین عنوان کرد: نتایج سیستم های مختلف کشت و بررسی بوم شناسی مرتبط با استفاده از کودهای آلی نشان دهنده نتایج مثبتی از کاربرد مشترک کودهای شیمیایی و منابع آلی و بیولوژیک تغذیه گیاهی در چارچوب سیستم های تلفیقی تغذیه گیاهی است. بیوسوپر جاذب و ورمی کمپوست از انواع کودهای زیستی هستند که امروزه کاربرد فراوانی در سیستم های کشاورزی پایدار به منظور دستیابی به افزایش کیفیت و پایداری عملکرد محصولات زراعی دارند. 
چنین برداشت می شود که با توجه به تغییر روند کشاورزی در جهان و حرکت به سمت استفاده هرچه کمتر از کودهای شیمیایی و کشت محصولاتی که علاوه بر تامین نیازهای تغذیه ای، در غنی کردن خاک نقش موثری داشته باشند؛ بهتر است ایران نیز براساس دستورالعمل های سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) برنامه ریزی مشخصی در جهت همراه شدن با صنعت جهانی کشاورزی و متعاقبا دور نماندن از بازارهای جهانی بردارد.  

114 بازدید

  • اشتراک گذاری