Your browser does not support JavaScript!

سازگاری با کم آبی توسط مصرف کنندگان آب

10 امرداد 1397

سازگاری با کم آبی توسط مصرف کنندگان آب
همه مصرف کنندگان آب باید برای سازگاری با کم آبی تلاش کنند/توسعه سامانه های نوین آبیاری و کشت های گلخانه ای اولویت وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای بهره وری آب


وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که همه مصرف کنندگان آب باید برای سازگاری با کم آبی اهتمام و تلاش کنند، اعلام کرد:توسعه سامانه های نوین آبیاری و کشت های گلخانه ای از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای راندمان آبیاری است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مهندس محمود حجتی امروز پنجشنبه در کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی تاکید کرد:همه مصرف کنندگان آب باید برای سازگاری با کم آبی اهتمام و تلاش کنند.


وی با بیان این که مصرف کنندگان فضای سبز باید همانند بهر برداران بخش کشاورزی نسبت به موضوع کم آبی کوشا و دغدغه مند باشد،تصریح کرد:تعادل بخشی به منابع و مصارف آب را باید به عنوان مصلحت و منفعت شخصی و عمومی پیگیری نماییم.


حجتی با اشاره به این که امروز منابع آب زیر زمینی را باید همانند قنات دیروز بدانیم،اظهار داشت:باید همچون نیاکان خود در حفظ و مصرف آب با رویکرد پایداری و خیرخواهی جمعی عمل نماییم.


وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که پایداری تولید مهمترین موضوعی است که باید با محوریت آب در بخش کشاورزی مورد توجه قرارگیرد،گفت که وزارت جهاد کشاورزی برنامه های و اقدامات متعددی برای مصرف بهینه آب دارد.


وی توسعه سامانه های نوین آبیاری از جمله اولویت های وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای راندمان آبیاری عنوان کرد و افزود:تسهیلات توسعه سیستم های نوین آبیاری بدون محدودیت اعتباری پرداخت می شود.


وزیر جهاد کشاورزی اقداماتی نظیر توسعه کشت های نشایی به جای بذرکاری؛توسعه کشت های پاییزه به جای کشت بهاره و همچنین توسعه کشت های متراکم و گلخانه ای را از دیگر اقدامات این وزارت برای ارتقای بهره وری اب در بخش کشاورزی اعلام کرد.


حجتی در ادامه، توسعه آبخیزداری با مشارکت مردم را از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای تقویت پوشش گیاهی و سفره های زیر زمینی برشمرد. 

611 بازدید

  • اشتراک گذاری