Your browser does not support JavaScript!

فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی/اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی

8 اردیبهشت 1398

فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی/اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی
بانک مرکزی در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را به روزرسانی و منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فهرست انتشار یافته حاوی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی طی بازه زمانی فروردین ماه 1397 تا 7 اردیبهشت ماه 1398 است.

گفتنی است این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده اند

فهرست دریافت کنندگان ارز بانکی (دولتی - 4200)

اطلاعات اشخاص حقیقی دریافت کننده ارز نیمایی

اطلاعات اشخاص حقوقی دریافت کننده ارز نیمایی

637 بازدید

  • اشتراک گذاری