Your browser does not support JavaScript!

ساماندهی تولیدکنندگان حبوبات

14 مهر 1398

ساماندهی تولیدکنندگان حبوبات
ساماندهی تولیدکنندگان حبوبات با ایجاد100 شرکت تعاونی تخصصی

معاون وزیر جهاد گفت: تولید کنندگان و بهره برداران حبوبات کشور در قالب 100 شرکت تعاونی تخصصی ساماندهی شدند.

حسین شیرزاد گفت: با توجه به دستور وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ساماندهی تولید کنندگان و بهره برداران و اهمیت حبوبات در سبد غذایی خانوارهای ایرانی و در راستای مدیریت زنجیره تامین، تولید، ارزش، عرضه و بازار، از خرداد ماه سال 1398 این مهم در دستور کار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار گرفت.

وی افزود: بر این اساس کارگروه ملی متشکل از نمایندگان دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی و دفتر توسعه و آموزش و ترویج تعاونیها و تشکلهای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تشکیل شد.

شیرزاد تصریح کرد: این کارگروه با برنامه ریزی و سازماندهی دفاتر تخصصی زیر مجموعه معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با همکاری مدیران استانی تعاون روستایی و زراعت، در 17 استان کشور تعداد 100 شرکت تعاونی تخصصی را به منظور مدیریت زنجیره تولید ساماندهی کردند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در حال حاضر در سطح کشور حدود 520 هزار تن حبوبات تولید می شود که 17.49 درصد آن مربوط به کشت آبی و 82.51 درصد دیگر آن کشت دیم می باشد، گفت: استان لرستان با تولید 104 هزار و 359 تن رتبه اول کشور را در تولید حبوبات دارا است و به دنبال آن استانهای کرمانشاه با 39 هزار و 366 تن و کردستان با 25 هزار و 357 تن در رتبه های بعدی قرار دارند.

رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی خاطر نشان کرد: از کل میزان تولید حبوبات در سطح کشور، 37.2 درصد مربوط به محصول نخود، 40.9 درصد مربوط به محصول لوبیا، 15 درصد مربوط به محصول عدسی و 6.9 درصد مربوط به سایر محصولات حبوبات می باشند که به ترتیب بیشترین تولید حبوبات در استانهای لرستان، فارس، آذربایجان شرقی، زنجان، کرمانشاه، مرکزی، اردبیل، کردستان، آذربایجان غربی، اصفهان و چهارمحال و بختیاری صورت می گیرد.

شیرزاد اظهار کرد: بر این اساس در استان هایی که پایه تولید انواع حبوبات در آنها بیش از 15 تن بوده است تاسیس، ثبت و ساماندهی شرکت های تعاونی مرتبط با حوزه فعالیت تخصصی حبوبات برنامه ریزی شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده 17 استان اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویر احمد، کرمانشاه، کردستان، گلستان، لرستان، فارس، مرکزی، همدان و زنجان واجد این شاخص هستند.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان افزود: از نظر تعداد ساختار و تشکیلات تعاونی نیز استان های آذربایجان شرقی با 28 شرکت و سپس کرمانشاه و لرستان با 8 شرکت دارای بیشترین تعداد ساماندهی شرکت ها و تعاونی حبوبات استان های خراسان شمالی، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد با 1 واحد شرکت، دارای کمترین تعداد شرکت تعاونی تخصصی حبوبات کاران هستند.

623 بازدید

  • اشتراک گذاری