Your browser does not support JavaScript!

رشد واردات کره 290 درصد و شکر 105 درصد و برنج 185 درصد

23 اردیبهشت 1398

رشد واردات کره 290 درصد و شکر 105 درصد و برنج 185 درصد
افزایش 290 درصدی واردات کره و 105 درصد واردات شکر

بررسی آمار تجارت خارجی کشور در فروردین ماه سال جاری نشان می‌ دهد که واردات برنج، شکر و کره به ترتیب با رشد 185 درصدی، 105 درصدی و 290 درصدی مواجه شده است.

بررسی آمار تجارت خارجی کشور در فروردین ماه سال جاری نشان می‌ دهد که در نخستین ماه سال 194 هزار و 727 تن برنج به ارزش 195 میلیون و 585 هزار دلار به کشور وارد شده است.

این در حالی است که در فروردین ماه سال گذشته 66 هزار و 52 تن برنج به ارزش 68 میلیون و 618 هزار دلار وارد کشور شده بود.

به این ترتیب آمار نشان می‌ دهد، واردات برنج در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل از نظر وزنی 194.80 درصد و از نظر ارزشی 185.03 درصد رشد کرده است.

کاهش 43 درصدی واردات موز

همچنین در ماه اول سال جاری 36 هزار و 42 تن موز سبز تازه یا خشک کرده به ارزش 24 میلیون و 576 هزار دلار به کشور وارد شده است.

میزان واردات موز در فروردین ماه سال گذشته 44 هزار و 94 تن به ارزش 43 میلیون و 262 هزار دلار به کشور وارد شده بود.

بنابراین، واردات موز در ماه اول سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، از نظر وزنی 18.26 درصد و از نظر ارزشی 43.19 درصد کاهش یافته است.

افزایش 105 درصدی واردات شکر

در فروردین ماه سال جاری 81 هزار و 500 تن شکر به ارزش 27 میلیون و 862 هزار دلار به کشور وارد شده است.

این در حالی است که در فروردین ماه سال گذشته 25 هزار و 885 تن شکر به ارزش 13 میلیون و 537 هزار دلار به کشور وارد شده بود.

به این ترتیب آمار نشان می‌ دهد که در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل واردات شکر از نظر وزنی 214.85 درصد و از نظر ارزشی 105.82 درصد افزایش یافته است.

افزایش 291 درصدی واردات کره

همچنین در ماه اول سال جاری 14 هزار و 396 تن کره بسته بندی به صورت بسته‌ های بیش از 500 گرم، به ارزش 90 میلیون و 972 هزار دلار به کشور وارد شده است.

در ماه مشابه سال قبل واردات کره به میزان 3 هزار و 301 تن و به ارزش 23 میلیون و 266 هزار دلار بود.

بنابراین، واردات کره در ماه اول سال جاری نسبت به فروردین سال قبل، از نظر وزنی 336.04 درصد و از نظر ارزشی 291 درصد رشد کرده است.

663 بازدید

  • اشتراک گذاری