Your browser does not support JavaScript!

حل مساله آب در ایران با 30 درصد صرفه جویی

28 آذر 1397

حل مساله آب در ایران با 30 درصد صرفه جوییمساله آب در ایران با 30 درصد صرفه جویی قابل حل استرئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گفت:بر اساس فرمول های بین المللی،مساله آب در ایران با 30 درصد صرفه جویی قابل حل است.


محمدحسین شریعتمدار در دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب که به مدت دو روز در اتاق ایران در حال برگزاری است،رسالت نسل حاضر را احیا و ترمیم منابع آب عنوان و تصریح کرد:بر اساس فرمول های بین المللی،مساله آب در ایران با 30 درصد صرفه جویی قابل حل است.


وی ادامه داد:این 30 درصد صرفه جویی در مصرف آب از طریق ارتقای بهره وری آب،کاهش ضایعات،بازچرخانی آب و تجارت آب مجازی امکان پذیر است.


رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با اشاره به ورود بخش خصوصی به مساله آب در سال 90 و اهداف تشکیل این مرکز، اظهار داشت:مصوبه سال 89 مجلس در خصوص تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه و همچنین طرح فدک که مقرر بود طی آن دو میلیون هکتار به سطح زیرکشت کشور اضافه و 500 هزار شغل ایجاد شود،بخش خصوصی را بر آن داشت تا موضوع استفاده از آب برای اشتغال را با مقامات عالی نظام مطرح و پیگیری کند که خوشبختانه اجرای هر دو طرح متوقف شد.


شریعتمدار با بیان این که تاکنون تفاهم نامه های طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی،خصوصی سازی در صنعت آب و تفاهم نامه همکاری در اقتصاد آب بین اتاق ایران و وزارت نیرو منعقد شده است،گفت:تفاهم نامه ایجاد بنیاد شور ورزی ایران با وزارت جهاد کشاورزی امضا و اولین پایلوت الگوی کشت در استان قم امضا شده است.


وی افزود:تفاهم نامه طرح جامع بهره وری آب کشاورزی نیز امروز توسط وزیر جهاد کشاورزی و رئیس اتاق ایران به امضا رسید.


رئیس دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب گفت:تفاهم نامه طرح سازماندهی گفتگوی ملی آب و همچنین تدوین استراتژی احیا و ترمیم منابع طی 10+2 سال با همکاری وزارتخانه های مسئول نیز بین اتاق ایران و مرکز پژوهش های مجلس منعقد شده است.


مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهداف اجرای قانون اصلاحات ارضی در سال 1340، از بین بردن فئودالیسم ارضی و تقسیم اراضی و توسعه کشاورزی را از اهداف این قانون برشمرد و افزود:اگر این قانون در هدف اول یعنی از بین بردن فئودالیسم موفق بوده باشد، ولی چالش های کنونی کشور ناشی از ناموفق بودن اجرای قانون در هدف دوم است.


وی با بیان این که در دهه 40 تولیدات کشاورزی معیشتی بوده است،خاطرنشان ساخت:جمعیت کشور در آن دوره 20 میلیون نفر،سرانه کالری مصرفی 1745 گرم و سرانه پروتئین 50 گرم در روز و کمتر از میزان مورد نیاز بود.


شریعتمدار ادامه داد:در حال حاضر با جمعیت 81 میلیون نفری کشور،سرانه کالری 3556 گرم و سرانه پروتئین 9617 گرم در روز و بیش از نیاز است.612 بازدید

  • اشتراک گذاری