Your browser does not support JavaScript!

تغییر مجدد گروه کالایی حبوبات/ بازگشت به گروه یک

16 اسفند 1397

تغییر مجدد گروه کالایی حبوبات/ بازگشت به گروه یک
با دستور وزارت صنعت،معدن و تجارت با توجه به درخواست مجدد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تغییر گروه کالایی حبوبات جهت تنظیم بازار شب عید مانند روال سابق جزو گروه کالایی 1 قرار گیرد.

دیگر محصولات قرار گرفته در گروه کالایی 1 به شرح ذیل می باشد:

686 بازدید

  • اشتراک گذاری