Your browser does not support JavaScript!

تامین مالی زنجیره ارزش مبتنی بر قرارداد، اساس توسعه کشاورزی قراردادی

9 امرداد 1397

تامین مالی زنجیره ارزش مبتنی بر قرارداد، اساس توسعه کشاورزی قراردادی

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: تامین مالی زنجیره ارزش مبتنی بر قرارداد، پایه و اساس توسعه کشاورزی قراردادی است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،محمد خالدی در اولین نشست هم اندیشی «تبیین الگوی کشاورزی قراردادی و ارایه رویکردها و جهت گیری های آتی» که با حضور قائم مقام معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی، مجریان طرح های ملی، نمایندگان معاونت های تخصصی و شرکت ها و موسسات وابسته به وزارتخانه، نماینده بانک کشاورزی و معاونین برنامه ریزی و اقتصادی کلیه استانها در سالن توسعه وزارتخانه برگزار شد،بر اهمیت توسعه زنجیره های ارزش و کشاورزی قراردادی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی تاکید کرد.


وی با تبیین مزیت های کشاورزی قراردادی و الگوها و تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه،یادآور شد: برای موفقیت و پایداری کشت قراردادی لازم است وزارت جهاد کشاورزی سیاست ها و اقدامات آموزشی، ترویجی، مالی، بازرگانی و ... خود را در راستای توسعه و تکمیل زنجیره ها جهت گیری نماید.


خالدی با تاکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت بالقوه اتحادیه ها و تعاونی های روستایی در توسعه کشاورزی قراردادی،تصریح کرد:تامین مالی زنجیره ارزش مبتنی بر قرارداد پایه و اساس توسعه کشاورزی قراردادی است.


مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: با توجه به تغییر رویکرد بانک کشاورزی و صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برای تامین مالی زنجیره های ارزش مبتنی بر قرارداد، انتظار می رود معاونت های تخصصی و استان ها بتوانند از این ظرفیت ایجاد شده برای دستیابی به اهداف تعیین شده در کشاورزی قراردادی بهره مند شوند.


خالدی ضمن تشریح وظایف بخش های مختلف، بر وظیفه مندی دستگاه های مرتبط در راستای پیگیری ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی و تفکیک وظایف و انجام اقدامات لازم برای توسعه کشاورزی قراردادی در چار چوب زنجیره ارزش تاکید کرد.

663 بازدید

  • اشتراک گذاری