Your browser does not support JavaScript!

ایران سومین تولیدکننده گردو در جهان

5 خرداد 1397

ایران سومین تولیدکننده گردو در جهان
ایران سومین تولیدکننده گردو در جهان/عملکرد تولید گردو با اصلاح و نوسازی باغات به میانگین جهانی نزدیک می شود

مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد: با اصلاح و نوسازی باغات گردو، میانگین عملکرد این محصول به میانگین جهانی نزدیک می شود.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر شکراله حاجی وند به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر عملکرد گردو در ایران 1.5 تا 2.5 تن در هکتار است.


وی با بیان این که سرشاخه کاری گردو به منظور اصلاح و نوسازی باغات از سال گذشته در کشور آغاز شده است، اظهار داشت: برای تحقق این هدف، باغات مادری گردو در همدان و کرمانشاه برای دستیابی به اندام تکثیری در سطح 20 هکتار در این استان ها احداث شد.


حاجی وند افزود: در استان های خراسان رضوی، اردبیل و کردستان باغات مادری تامین کننده اندام تکثیری گردو نیز به میزان یک هکتار در هر یک از این استان ها احداث شده است.


وی تصریح کرد: سرشاخه کاری گردو به منظور جلوگیری از خسارت سرما و ارتقای سطح اقتصادی باغات گردو انجام می گیرد.


مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت باغبانی گفت: باغات گردو در ایران اغلب بذری هستند و از این رو عملکرد این باغات نسبت به میانگین جهانی کمتر است.


وی ادامه داد: در سرشاخه کاری، از ارقام تجاری که عملکرد بالایی دارند و در برابر تنش های اقلیمی نسبت به ارقام بذری، مقاوم ترند استفاده می شود.


حاجی وند در عین حال اذعان داشت: ما از ارقام بومی کشور نیز در بعضی استان های کشور استفاده می کنیم.


وی از برنامه ریزی برای اصلاح و نوسازی 10 هزار هکتار از باغات گردو در کشور در سال 97 خبر داد و گفت: عمده اصلاح و نوسازی شامل مدیریت کف باغ و سرشاخه کاری است.


مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت باغبانی تصریح کرد: در سال 97 نزدیک به 2 هزار هکتار توسعه باغات گردو در کشور خواهیم داشت که به طور عمده جایگزین باغات درجه 3 می شوند.


وی سطح باغات گردو در کشور را 157 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: از این سطح در سال 92 حدود 260 هزار تن گردو تولید شد.


حاجی وند سطح باغات گردو در جهان را 1.2 میلیون هکتار و میزان تولید را 3 میلیون تن عنوان کرد.


وی اظهار داشت: ایران از نظر سطح کشت باغات گردو مقام دوم و به لحاظ تولید مقام سوم جهان را در اختیار دارد.


حاجی وند تصریح کرد: چین با 425 هزار هکتار و آمریکا با 110 هزار هکتار به ترتیب رتبه های نخست و سوم را به لحاظ سطح زیر کشت به خود اختصاص داده اند.


وی افزود: چین با تولید سالانه 1.6 میلیون تن و آمریکا 518 تن گردو در جایگاه نخست و دوم تولید هستند.

630 بازدید

  • اشتراک گذاری