Your browser does not support JavaScript!

الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت

30 مهر 1398

الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ستاد الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، مجددا فعالیت خود را برای رسیدگی به امور ایران در این سازمان آغاز کرد.

حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ، درباره آخرین جزییات الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت اظهار کرد: ستاد الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت پیش از این تشکیل شده بود اما دلایل مختلفی منجر به توقف فعالیت آن شد؛ امروز با همکاری دفتر همکاری‌های چند جانبه وزارت امور خارجه کشور، این ستاد مجدد فعالیت خود را برای رسیدگی به امور مربوط به حوزه تجارت جهانی موضوعات پیرامون آن آغاز کرده است.

او بیان کرد: در حال حاضر ایران عضو ناظر در WTO است اما برای آن که بتوانیم موضوع الحاق را پیگیری کنیم مقدمات لازم باید فراهم سازی شوند؛ یکی از اصلی‌ ترین دلایل تشکیل این ستاد پیگیری مسائل مهم تجارت جهانی بوده که بارها ذکر شده است.

زاد بوم با اشاره به لزوم ایجاد آمادگی و زمینه مناسب برای استفاده از برخی خدمات سازمان تجارت جهانی ادامه داد: موافقت نامه‌ هایی در سازمان جهانی تجارت وجود دارد که استانداردهای جهانی در زمینه تجارت بین الملل را تعیین می‌کند؛ با توجه به این موضوع کارشناسان سازمان توسعه تجارت ایران باید آموزش‌های لازم را دریافت کنند که در ارتباط با سایر کشورها به آن‌ها کمک خواهد کرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با توجه به شرایط فعلی کشورمان در سازمان تجارت جهانی، به ایجاد هماهنگی‌ های مختلفی در سطوح متفاوت نیاز است بنابراین ستاد هماهنگی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی فعال شد که بعد از این با حضور معاونان وزرای ذیربط در حوزه اقتصادی به فعالیت خود ادامه داده و زمینه‌ های لازم را برای دستیابی به اهداف ایران در تجارت جهانی فراهم کند.

او تصریح کرد: نوجه داشته باشید که تشکیل این ستاد به معنای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی نیست بلکه بنا داریم با انجام این کار عضویت ناظر فعلی کشورمان را در این سازمان پیگیری و اقدامات لازم را برای تهیه زیرساخت‌ های ضروری و الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی فراهم کنیم.

زادبوم با تاکید بر بررسی مسائل مربوط به سازمان جهانی تصریح کرد: موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را در طول زمان پیگیری خواهیم کرد.

662 بازدید

  • اشتراک گذاری