Your browser does not support JavaScript!

اردبیل رتبه دار کشوری کشت انتظاری حبوبات

14 بهمن 1396

اردبیل رتبه دار کشوری کشت انتظاری حبوبات

اردبیل رتبه دار کشوری کشت انتظاری حبوبات


به گزارش ایرنا ، عدیل سروی  در جلسه اصلاح الگوی کشت افزود: توسعه کشت پائیزه انتظاری حبوبات به مساحت 6 هزار هکتار با هدف استفاده بهینه از نزولات آسمانی و مقابله با سرما و خشکسالی نیز با موفقیت در این استان اجرا شد.
وی اظهار کرد: سیاست تغییر الگوی کشت با تاکید بر مدیریت بهره وری آب و تولید محصولات با نیاز آبی پایین و ارزش افزوده بالا در استان صورت می گیرد به نحوی که از توسعه کشت بی رویه محصولاتی همچون سیب زمینی جلوگیری شود. وی گفت: در سال جاری سطح زیرکشت سیب زمینی کاهش یافته و به جای آن در سطح 530 هکتار ذرت شیرین کاشته شد که بازار فروش مطمئنی داشته و کشاورز پس از برداشت محصول خود نگران فروش آن نیست.
سروی افزود: برای جلوگیری از فرسایش خاک و تغذیه مستقیم دام در مناطق بادخیز بویژه نمین و اردبیل در سطح 400 هکتار اقدام به کشت خلر شد و ماشک نیز در سطح چهار هزار و 600 هکتار بعد از برداشت محصول گندم کاشته شد تا ضمن استفاده از خاک زراعی پس از برداشت محصول اصلی حداکثر استفاده و بهره وری از زمین زراعی بعمل آید.
او گفت: این کار در کنار کمک به افزایش درآمد خانوار غذای پر انرژی و مقوی احشام و واحدهای دامپروری سنتی و نیمه صنعتی استان را نیز تا حدودی تامین می کند.
اردبیل از قطب های مهم کشاورزی کشور است ، در سال های اخیر با ادامه سیاست های موفقیت آمیز اصلاح الگوی کشت شکوفایی بخش کشاورزی استان در تولید انواع محصولات زارعی و مهم سرعت گرفته است.

712 بازدید

  • اشتراک گذاری