Your browser does not support JavaScript!

اختصاص هشت هزار هکتار از اراضی بدره به کشت غلات و حبوبات

6 آذر 1397

اختصاص هشت هزار هکتار از اراضی بدره به کشت غلات و حبوبات
عملیات کاشت غلات پاییزه در سطح هشت هکتار از مزارع آبی و دیم این شهرسـتان آغاز شده که پیش بینی می شود از این میزان 500 هکتار گندم آبی ، 2 هزار و 500 هکتار گندم دیم و چهار هزار و 500 هکتار جو دیم و 500 هکتار به کشت حبوبات اختصاص یابد.
وی افزود: عمده ارقام اسـتفاده شده گندم شامل کریم ، چمران ،زاگرس ، آفتاب می باشدکه از شـرکت های فراوری بذر استان تهیه و توزیع گردیده است.
مدیر جهاد کشاورزی بدره تصریح کرد: برای کـاشت غلات پـاییزه خـدمات قابـل توجهی شامل برگزاری کلاسهای آموزشـی ترویجی، تهیـه بـذور اصلاح شـده ، تهیه کودهای شـیمیایی ،کالیبراسیون، ارائه و انتقال دانش فنی و توصیه های کارشناسی توسط کارشناسان مروج پهنه به کشاورزان هدف ارائه شده است.
به گفته زینی وند کاشت غلات از ابتدای آبان ماه آغاز شد و تا نیمه آذر ماه ادامه دارد.
شهرستان بدره در 80 کیلومتری مرکز ایلام دارای 12 هزار هکتار زمین کشاورزی است.

629 بازدید

  • اشتراک گذاری