کاهش واردات غله از روسیه توسط جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان واردات غله از روسیه را ۵۹ درصد کاهش داد

جمهوری آذربایجان در نیمه اول سال ۲۰۱۸ میلادی ۳۷۶ هزار تن غله از این کشور وارد کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۷ میلادی ۵۹٫۴ درصد کمتر بود.

بطور کلی روسیه در نیمه اول سال ۲۰۱۸ میلادی ،۳۱٫۸ میلیون تن غلات صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲٫۴ درصد بیشتر بود.

** ایران سومین وارد کننده غله از روسیه

مهمترین خریدار غلات روسیه مصر است که در مدت یاد شده ۵٫۷۵ میلیون تن غله از روسیه وارد کرده که ۸٫۸ درصد افزایش نشان می دهد.

ترکیه با واردات ۳٫۷۵ میلیون تن (۱۵ درصد کاهش) در مقام دوم و جمهوری اسلامی ایران با واردات ۱٫۴۷ میلیون تن (با ۱۲ درصد کاهش) در مقام سوم قرار دارد.

جمهوری آذربایجان که پیشتر از قزاقستان غله وارد می کرد ، در سالهای اخیر واردات این فرآورده از روسیه را به دلیل قیمت مناسب آن ترجیح داده بود .

به گزارش کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان ، در سال ۲۰۱۳ میلادی آذربایجان ۸۴۹ هزار تن غله از قزاقستان وارد کرد، ولی این رقم تا سال ۲۰۱۷ کاهش یافت و به ۶۲٫۳ هزار تن رسید .

جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۷ میلادی در مجموع ۱ میلیون و ۲۷۴٫۴ هزار تن و در نیمه اول سال ۲۰۱۸ نیز ۵۳۸ هزار و ۷۸۱٫۲ تن غله از خارج وارد کرده که بیش از ۹۰ درصد آن از روسیه بوده است .

مجموع تولید داخلی جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۸ میلادی دو میلیون و ۸۲۰ هزار تن بود که در مقایسه با یک سال قبل ۲ درصد بیشتر است .

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید