مشخصات کیفی زرشک

مشخصات کیفی زرشک:

از مشخصات کیفی زرشک و خواص زرشک می توان گفت که  قابض و تقویت کننده قلب و کبد است و برای برطرف کردن بیماریهای کبدی مفید است این گیاه درد مفصلی روماتیسم و تورم را تسکین می بخشد. انواع عفونت هائی که زرشک می تواند در درمان آن ها موثر واقع شود عبارت است از عفونت گلو، مجاری ادراری مجاری معده ای روده ای، ریه ها، عفونتهای مخمری و اسهال است.

کارشناسان،متخصصان و خریداران خشکبار خصوصا زرشک با استفاده از این جدول و مشخصه که توسط بازار خشکبار و حبوبات ایران تهیه و تنظیم شده است، می توانند از ویژگی های کیفی زرشک به راحتی آگاه شوند

 

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید