مشخصات کیفی انجیر خشک

مشخصات کیفی انجیر خشک ،انجير خشك بايد داراي ويژگي‏هاي زير باشد :

۱ ـ انجير خشك بايد داراي رنگ , بو و مزه طبيعي خود باشد .

۲ ـ انجير خشك بايد عاري از آفت زنده باشد .

۳ ـ ميزان آفت زدگي نبايد از ۶ درصد بيشتر باشد .

۴_ ميزان مواد خارجي نبايد از ۰/۲ درصد بيشتر باشد .

۵ ـ ميزان آلودگي نبايد از ۳ درصد بيشتر باشد .

۶ ـ ميزان آسيب‏ديدگي نبايد از ۵ درصد بيشتر باشد .

۷ ـ ميزان نارسي نبايد از ۳ درصد بيشتر باشد .

۸ ـ ميزان رطوبت نبايد از ۱۲ درصد بيشتر باشد .

کارشناسان،متخصصان و خریداران خشکبار خصوصا انجیر خشک با استفاده از این جدول و مشخصه که توسط بازار خشکبار و حبوبات ایران تهیه و تنظیم شده است، می توانند از ویژگی های کیفی انجیر خشک به راحتی آگاه شوند

 

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید