لرستان قطب تولید حبوبات کشور

با توجه به وضعیت بسیار بد بارندگی ها در پاییز و زمستان و همچنین حوادث غیر مترقبه با توجه به تولید ۳۶۰ هزار تن گندم در استان طی سال گذشته تولید گندم در استان لرستان مطلوب بوده و طی سال گذشته کمترین سن زدگی را در اراضی کشاورزی استان داشتیم.

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه طی سال گذشته تولید بذور گندم به میزان ۱۵ هزار تن را داشتیم، گفت: امسال با وجود خشکسالی، آفات و … بیش از ۲۳ هزار تن تولید بذر گندم را داشتیم.

وی با تاکید بر اینکه اراضی دیم لرستان کانون تولید حبوبات است است، گفت: لرستان استان اول تولید حبوبات کشور است، اما در این حوزه کشاورزان دارای مشکلاتی هستند که در این راستا طرحی برای رفع این مشکلات آماده کرده ایم که برای عملیاتی شدن آن نیازمند یارانه و اعتبار برای تامین بذر، نهاده ها و … از سوی وزارت جهاد هستیم.

در ادامه با اشاره به اینکه امسال بیش از ۵۳ هزار هکتار از اراضی آبی استان تحت کشت گندم قرار می گیرند، گفت: همچنین کاشت بیش از ۱۹۰ هزار هکتار گندم دیم را طی امسال خواهیم داشت.

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه ۱۱۳ هزار هکتار از اراضی دیم استان برای کشت جو دیم اختصاص پیدا می کند، گفت: همچنین هفت هزار هکتار برای جو آبی در نظر گرفته شده است.حداقل ۱۴ رقم، تنوع ارقام گندم آبی را خواهیم داشت.

وی با اشاره به فعالیت شرکت های تولید بذر در استان، عنوان کرد: همچنین سهمیه کود اوره استان حدود ۸۳ هزار تن بوده و از این میزان ۱۸ هزار تن وارد استان و توزیع شده است و بیش از ۲۱ هزار تن سهمیه کود فسفات استان است که تا کنون از این میزان نیز پنج هزار تن وارد استان شده است، سهمیه کود فسفاته استان نیز سه هزار و ۸۰۰ تن بوده که از این میزان نیز هزار و ۷۰۰ تن وارد استان شده است

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید