قیمت حبوبات (عدس، لپه، نخود، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا سفید) در بازار عمده فروشی ایران ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷

قیمت حبوبات در بازار عمده فروشی ایران
وب سایت بازار خشکبار و حبوبات ایران اقدام به انتشار قیمت انواع حبوبات و خشکبار در بازار عمده فروشی ایران کرده است. این قیمتها از معتبرترین منابع دریافت و استخراج می شود. رصد کامل بازار در هفته آخر آذر ماه شاهد تغییر قیمت در انواع حبوبات بوده ایم.

 

قیمت هر کیلو عدس کانادا درجه یک محصول سال ۲۰۱۸  بدون تغییر قیمت با حداقل ۴۱۰۰۰ریال و حداکثر ۴۴۵۰۰ در بازار مبادله شده است. عدس کانادا درجه دو ( ریچلی) محصول سال ۲۰۱۷ با قیمت حداقلی ۳۴۰۰۰ریال و حداکثری ۳۷۵۰۰ در بازار مبادله شده است. قیمت هر کیلو عدس روسیه سایز درشت(۷-۹میلیمتر) با قیمت حداقلی ۳۶۰۰۰ریال و حداکثری ۴۰۰۰۰ ریال و عدس ریز کانادا (استون) نیز  با تسویه نقدی و حداقل خرید ۱۰ تن با اندکی کاهش قیمت از کیلویی ۴۷۰۰۰ تا ۵۳۰۰۰ ریال، عدس ریز روسیه نیز با شرایط مشابه از کیلویی ۳۸۰۰۰ تا ۴۴۰۰۰۰ ریال معامله می شود.  عدس دال استرالیا در تناژ حداقل ۱۰ تن و تسویه نقدی بین ۴۱۰۰۰ و ۴۳۰۰۰ ریال و  عدس دال کانادا بین ۴۱۰۰۰ و ۴۳۰۰۰ ریال معامله می شود.

لپه آذرشهر سورت شده  با حداقل خرید ۱۰ تن و تسویه یک ماهه از ۶۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ ریال به فروش می رسد. لپه اتیوپی کندور نیز با شرایط فروش مشابه از ۶۴۰۰۰ تا ۶۶۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم معامله می شود.  هر یک کیلوگرم لپه اتیوپی  از ۶۳۰۰۰ تا ۶۴۰۰۰ ریال معامله می شود و  هر یک کیلوگرم لپه استرالیا  از ۶۲۰۰۰ تا ۶۴۰۰۰ ریال معامله می شود

نخود کرمانشاه دو خان دستچین ایرانی با اندکی تغییر قیمت در تناژ حداقل ۱۰ تن و تسویه نقدی بین ۸۲۰۰۰ و ۸۵۰۰۰ ریال معامله می شود. نخود کرمانشاه پاییزه  در بازار عمده فروشی حبوبات ایران با تسویه نقدی و حداقل خرید ۱۰ تن از کیلویی ۵۷۰۰۰ تا ۶۱۰۰۰ ریال معامله می شود. هر کیلوگرم نخود ایرانی سه خان با سایزهای ۷ و ۸ و  ۹ و ضایعات زیر یک درصد ۷۶۰۰۰ تا ۷۸۰۰۰ ریال قیمت دارد. نخود ترکیه نسبت به سایز در بازار عمده فروشی حبوبات ایران با تسویه نقدی و حداقل خرید ۱۰ تن از کیلویی ۷۲۰۰۰ تا ۷۸۰۰۰ ریال معامله می شود. این کاهش قیمت ناشی از ممنوعیت صادرات و فروش به قیمت تعزیراتی نخودهای خارجی است

در بازار لوبیا چیتی، لوبیا چیتی چین بار گرد با قیمت ۹۸۰۰۰ تا ۱۰۵۰۰۰ ریال معامله می شود. لوبیا چیتی ایرانی اعلا با سایز حداقل ۷ به صورت نقدی معامله می شود و هر کیلوگرم آن در خرید حداقل ۵ تن ۱۱۰۰۰۰ تا ۱۱۲۰۰۰ ریال قیمت دارد. لوبیا چیتی چین کشیده (۱۸۰/۲۰۰) را می توان با قیمت ۷۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰۰ ریال به صورت نقدی خریداری کرد. لوبیا چیتی قرقیزستان ،بین ۹۰۰۰۰ و ۹۲۰۰۰۰ ریال در هر کیلو به فروش می رسد.لوبیا چیتی ازبکستان ،بین ۹۰۰۰۰ و ۹۲۰۰۰ ریال در هر کیلو به فروش می رسد

لوبیا قرمز قرقیزستان ، بین ۷۱۰۰۰ و ۷۲۵۰۰ ریال در هر کیلو به فروش می رسد. لوبیا قرمز ایرانی دستچین با ضایعات زیر ۱ درصد در خرید نقدی هر کیلوگرم آن ۷۸۰۰۰ تا ۸۳۰۰۰ ریال معامله می شود و هر کیلوگرم لوبیا قرمز اتیوپی  ۵۷۰۰۰ تا ۶۴۰۰۰ ریال به فروش می رسد. نحوه تسویه لوبیا قرمز به صورت نقدی و حداقل خرید برای لوبیا قرمز ایرانی  ۵ تن و لوبیا قرمز خارجی ۱۰ تن است.

خرید و فروش لوبیا سفید نیز به صورت نقدی انجام می گیرد و در بازار آن طی هفته گذشته شاهد افزایش قیمت قابل توجهه آن بوده ایم. لوبیا سفید ایرانی دستچین اعلا هر کیلوگرم  ۱۱۰۰۰۰ تا ۱۱۵۰۰۰ ریال قیمت دارد و هر یک کیلوگرم لوبیا سفید قرقیزستان ۱۱۰۰۰۰  تا ۱۲۰۰۰۰ ریال به فروش می رسد. حداقل خرید لوبیا سفید ایرانی ۵ تن و لوبیا سفید ترکیه ۱۰ تن است.

هر کیلوگرم لوبیا چشم بلبلی ایرانی دستچین شده با تسویه نقدی و خرید حداقل ۵ تن ۱۳۵۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰۰ ریال قیمت گذاری شده است.

خرید و فروش ماش نیز به صورت نقدی انجام می گیرد و  هر یک کیلوگرم ماش ازبک دستچین ۱۳۵۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰۰ریال به فروش می رسد. ماش ایرانی بذر هندی ۱۴۰۰۰۰ تا ۱۴۵۰۰۰ریال به فروش می رسد   و بذر عمرانی ۱۳۰۰۰۰ تا ۱۳۵۰۰۰ریال به فروش می رسد.حداقل خرید ماش ۵ تن است

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید