قیمت حبوبات (عدس، لپه، نخود، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا سفید) در بازار عمده فروشی ایران ۶ آذر ماه ۱۳۹۷

قیمت حبوبات در بازار عمده فروشی ایران

وب سایت بازار خشکبار و حبوبات ایران اقدام به انتشار قیمت انواع حبوبات و خشکبار در بازار عمده فروشی ایران کرده است. این قیمتها از معتبرترین منابع دریافت و استخراج می شود. رصد کامل بازار در هفته اول آذر ماه شاهد تغییر قیمت در انواع حبوبات بوده ایم.

قیمت هر کیلو عدس کانادا درجه یک محصول سال ۲۰۱۷  بدون تغییر قیمت با حداقل ۴۲۰۰۰ریال و حداکثر ۴۵۵۰۰ در بازار مبادله شده است. عدس کانادا درجه دو ( ریچلی) محصول سال ۲۰۱۷ با قیمت حداقلی ۳۶۰۰۰ریال و حداکثری ۳۹۵۰۰ در بازار مبادله شده است. قیمت هر کیلو عدس روسیه سایز درشت(۷-۹میلیمتر) با قیمت حداقلی ۳۶۰۰۰ریال و حداکثری ۴۰۰۰۰ ریال و عدس ریز کانادا (استون) نیز  با تسویه نقدی و حداقل خرید ۱۰ تن با اندکی کاهش قیمت از کیلویی ۴۸۰۰۰ تا ۵۴۰۰۰ ریال، عدس ریز روسیه نیز با شرایط مشابه از کیلویی ۳۸۰۰۰ تا ۴۴۰۰۰۰ ریال معامله می شود.  عدس دال استرالیا در تناژ حداقل ۱۰ تن و تسویه نقدی بین ۴۱۰۰۰ و ۴۵۰۰۰ ریال و  عدس دال کانادا بین ۴۱۰۰۰ و ۴۵۰۰۰ ریال معامله می شود.

لپه آذرشهر سورت شده  با حداقل خرید ۱۰ تن و تسویه یک ماهه از ۷۱۰۰۰ تا ۷۵۰۰۰ ریال به فروش می رسد. لپه اتیوپی کندور نیز با شرایط فروش مشابه از ۶۸۰۰۰ تا ۷۱۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم معامله می شود.  هر یک کیلوگرم لپه اتیوپی  از ۶۷۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ ریال معامله می شود و  هر یک کیلوگرم لپه استرالیا  از ۶۴۵۰۰ تا ۶۸۰۰۰ ریال معامله می شود

نخود کرمانشاه دو خان دستچین ایرانی با کاهش قابل قیمت در تناژ حداقل ۱۰ تن و تسویه نقدی بین ۸۸۰۰۰ و ۹۱۰۰۰ ریال معامله می شود. نخود پاییزه سایز۶ و ۷ در بازار عمده فروشی حبوبات ایران با تسویه نقدی و حداقل خرید ۱۰ تن از کیلویی ۵۸۰۰۰ تا ۶۲۵۰۰ ریال معامله می شود. هر کیلوگرم نخود ایرانی سه خان با سایزهای ۷ و ۸ و  ۹ و ضایعات زیر یک درصد ۷۹۵۰۰ تا ۸۴۰۰۰ ریال قیمت دارد. نخود ترکیه سایز ۸ و ۹ در بازار عمده فروشی حبوبات ایران با تسویه نقدی و حداقل خرید ۱۰ تن از کیلویی ۸۳۰۰۰ تا ۸۵۰۰۰ ریال معامله می شود. این کاهش قیمت ناشی از ممنوعیت صادرات و فروش به قیمت تعزیراتی نخودهای خارجی است

در بازار لوبیا چیتی، لوبیا چیتی چین بار گرد با قیمت ۹۸۰۰۰ تا ۱۰۵۰۰۰ ریال معامله می شود. لوبیا چیتی ایرانی اعلا با سایز حداقل ۷ به صورت نقدی معامله می شود و هر کیلوگرم آن در خرید حداقل ۵ تن ۱۱۳۰۰۰ تا ۱۱۵۰۰۰ ریال قیمت دارد. لوبیا چیتی چین کشیده (۱۸۰/۲۰۰) را می توان با قیمت ۷۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰۰ ریال به صورت نقدی خریداری کرد. لوبیا چیتی قرقیزستان ،بین ۸۶۰۰۰ و ۹۳۵۰۰۰ ریال در هر کیلو به فروش می رسد.لوبیا چیتی ازبکستان ،بین ۸۶۰۰۰ و ۹۳۵۰۰ ریال در هر کیلو به فروش می رسد

لوبیا قرمز قرقیزستان ، بین ۷۱۰۰۰ و ۷۵۰۰۰ ریال در هر کیلو به فروش می رسد. لوبیا قرمز ایرانی دستچین با ضایعات زیر ۱ درصد در خرید نقدی هر کیلوگرم آن ۸۰۰۰۰ تا ۸۵۰۰۰ ریال معامله می شود و هر کیلوگرم لوبیا قرمز اتیوپی  ۵۷۰۰۰ تا ۶۴۰۰۰ ریال به فروش می رسد. نحوه تسویه لوبیا قرمز به صورت نقدی و حداقل خرید برای لوبیا قرمز ایرانی  ۵ تن و لوبیا قرمز خارجی ۱۰ تن است.

خرید و فروش لوبیا سفید نیز به صورت نقدی انجام می گیرد و در بازار آن طی هفته گذشته شاهد افزایش قیمت قابل توجهه آن بوده ایم. لوبیا سفید ایرانی دستچین اعلا هر کیلوگرم  ۱۱۰۰۰۰ تا ۱۱۷۰۰۰ ریال قیمت دارد و هر یک کیلوگرم لوبیا سفید قرقیزستان ۱۱۰۰۰۰  تا ۱۲۰۰۰۰ ریال به فروش می رسد. حداقل خرید لوبیا سفید ایرانی ۵ تن و لوبیا سفید ترکیه ۱۰ تن است.

هر کیلوگرم لوبیا چشم بلبلی ایرانی دستچین شده با تسویه نقدی و خرید حداقل ۵ تن ۱۲۸۰۰۰ تا ۱۳۴۰۰۰ ریال قیمت گذاری شده است.

خرید و فروش ماش نیز به صورت نقدی انجام می گیرد و  هر یک کیلوگرم ماش ازبک دستچین ۱۲۰۰۰۰۰ تا ۱۲۷۰۰۰ریال به فروش می رسد. ماش ایرانی بذر هندی ۱۲۸۰۰۰ تا ۱۳۲۰۰۰ریال به فروش می رسد   و بذر عمرانی ۱۰۵۰۰۰ تا ۱۱۵۰۰۰ریال به فروش می رسد.حداقل خرید ماش ۵ تن است

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید