قیمت حبوبات (عدس، لپه، نخود، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا سفید) در بازار عمده فروشی ایران ۷ شهریور ماه ۱۳۹۷

قیمت حبوبات در بازار عمده فروشی ایران

وب سایت بازار خشکبار و حبوبات ایران اقدام به انتشار قیمت انواع حبوبات و خشکبار در بازار عمده فروشی ایران کرده است. این قیمتها از معتبرترین منابع دریافت و استخراج می شود. رصد کامل بازار در هفته اول شهریور ماه حاکی از ثبات نسبی بازار بعد از تلاطمات شدید اخیر است.

 

 

تمامی اقلام با افزایش قیمت قابل توجهی روبرو شده اند:

به طوری که قیمت هر کیلو عدس کانادا درجه یک محصول سال ۲۰۱۷  با قیمت حداقلی ۴۷۰۰۰ریال و حداکثری ۵۲۰۰۰ در بازار مبادله شده است. عدس کانادا درجه دو ( ریچلی) محصول سال ۲۰۱۷ با قیمت حداقلی ۴۳۰۰۰ریال و حداکثری ۴۶۰۰۰ در بازار مبادله شده است. قیمت هر کیلو عدس روسیه سایز درشت(۷-۹میلیمتر) با قیمت حداقلی ۳۷۰۰۰ریال و حداکثری ۴۲۰۰۰ ریال و عدس ریز کانادا (استون) نیز  با تسویه نقدی و حداقل خرید ۱۰ تن از کیلویی ۵۰۰۰۰ تا ۵۵۰۰۰ ریال، عدس ریز روسیه نیز با شرایط مشابه از کیلویی ۴۲۰۰۰ تا ۴۷۰۰۰ ریال معامله می شود.  عدس دال استرالیا با افزایش قیمت در تناژ حداقل ۱۰ تن و تسویه نقدی بین ۳۵۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ ریال و  عدس دال کانادا بین ۳۵۰۰۰ و ۴۲۰۰۰ ریال معامله می شود.

لپه آذرشهر سورت شده  با حداقل خرید ۱۰ تن و تسویه یک ماهه از ۷۰۰۰۰ تا ۷۴۵۰۰ ریال به فروش می رسد. لپه اتیوپی کندور نیز با شرایط فروش مشابه از ۷۲۰۰۰ تا ۷۴۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم معامله می شود.  هر یک کیلوگرم لپه اتیوپی  از ۷۰۰۰۰ تا ۷۳۰۰۰ ریال معامله می شود و لپه استرالیا نیز  با قیمت کیلویی ۵۸۰۰۰ تا ۶۳۰۰۰ ریال به فروش می رسد.

نخود کرمانشاه دو خان دستچین ایرانی بدون افزایش قیمت در تناژ حداقل ۱۰ تن و تسویه نقدی بین ۷۸۰۰۰ و ۸۳۰۰۰ ریال معامله می شود. نخود کانادا سایز۸ و ۹ در بازار عمده فروشی حبوبات ایران با تسویه نقدی و حداقل خرید ۱۰ تن از کیلویی ۷۲۰۰۰ تا ۷۷۰۰۰ ریال معامله می شود. هر کیلوگرم نخود ایرانی سه خان با سایزهای ۷ و ۸ و  ۹ و ضایعات زیر یک درصد ۷۵۰۰۰ تا ۷۹۵۰۰ ریال قیمت دارد. نخود کانادا سایز ۸ در بازار عمده فروشی حبوبات ایران با تسویه نقدی و حداقل خرید ۱۰ تن از کیلویی ۷۰۰۰۰ تا ۷۵۰۰۰ ریال معامله می شود.

در بازار لوبیا چیتی، لوبیا چیتی چین بار گرد با قیمت ۸۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ ریال معامله می شود. لوبیا چیتی ایرانی اعلا با سایز حداقل ۷ به صورت نقدی معامله می شود و هر کیلوگرم آن در خرید حداقل ۵ تن ۱۰۲۰۰۰ تا ۱۰۷۰۰۰ ریال قیمت دارد. لوبیا چیتی چین کشیده (۱۸۰/۲۰۰) را می توان با قیمت ۶۷۰۰۰ تا ۷۳۰۰۰ ریال به صورت نقدی خریداری کرد.لوبیا چیتی کانادا را می توان به صورت نقدی با قیمت ۷۹۵۰۰ تا ۸۶۰۰۰ ریال خریداری کرد. حداقل خرید لوبیا چیتی خارجی ۱۰ تن است. لوبیا چیتی قرقیزستان ،بین ۷۴۵۰۰ و ۸۱۰۰۰ ریال در هر کیلو به فروش می رسد

لوبیا قرمز قرقیزستان ، بین ۶۹۰۰۰ و ۷۴۰۰۰ ریال در هر کیلو به فروش می رسد. لوبیا قرمز ایرانی دستچین با ضایعات زیر ۱ درصد در خرید نقدی هر کیلوگرم آن ۷۲۵۰۰ تا ۷۷۰۰۰ ریال معامله می شود و هر کیلوگرم لوبیا قرمز اتیوپی  ۵۰۰۰۰ تا ۵۸۰۰۰ ریال به فروش می رسد. نحوه تسویه لوبیا قرمز به صورت نقدی و حداقل خرید برای لوبیا قرمز ایرانی  ۵ تن و لوبیا قرمز خارجی ۱۰ تن است.

خرید و فروش لوبیا سفید نیز به صورت نقدی انجام می گیرد و در بازار آن طی هفته گذشته شاهد تغییر قیمت بوده ایم. لوبیا سفید ایرانی دستچین اعلا هر کیلوگرم  ۹۲۰۰۰ تا ۹۸۰۰۰ ریال قیمت دارد و هر یک کیلوگرم لوبیا سفید ترکیه ۸۲۰۰۰  تا ۸۸۰۰۰ ریال به فروش می رسد. حداقل خرید لوبیا سفید ایرانی ۵ تن و لوبیا سفید ترکیه ۱۰ تن است.

هر کیلوگرم لوبیا چشم بلبلی ایرانی دستچین شده با تسویه نقدی و خرید حداقل ۵ تن ۷۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ ریال قیمت گذاری شده است.

خرید و فروش ماش نیز به صورت نقدی انجام می گیرد و در بازار آن طی هفته گذشته شاهد تغییر قیمت آن نبوده ایم. ماش درشت ایرانی دستچین هر کیلوگرم  ۸۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰ ریال قیمت دارد و هر یک کیلوگرم ماش ازبک دستچین ۸۰۰۰۰ تا ۸۶۰۰۰ریال به فروش می رسد. حداقل خرید ماش ازبکستان و ایرانی ۵ تن است.

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید