قیمت حبوبات (عدس، لپه، نخود، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا سفید) در بازار عمده فروشی ایران ۲ آبان ماه ۱۳۹۷

قیمت حبوبات در بازار عمده فروشی ایران

وب سایت بازار خشکبار و حبوبات ایران اقدام به انتشار قیمت انواع حبوبات و خشکبار در بازار عمده فروشی ایران کرده است. این قیمتها از معتبرترین منابع دریافت و استخراج می شود. رصد کامل بازار در هفته اول آبان ماه شاهد  تغییر قیمت انواع حبوبات بوده ایم.

قیمت هر کیلو عدس کانادا درجه یک محصول سال ۲۰۱۷  با کاهش قیمت با حداقل ۴۳۰۰۰ریال و حداکثر ۴۸۰۰۰ در بازار مبادله شده است. عدس کانادا درجه دو ( ریچلی) محصول سال ۲۰۱۷ با قیمت حداقلی ۳۹۰۰۰ریال و حداکثری ۴۳۰۰۰ در بازار مبادله شده است. قیمت هر کیلو عدس روسیه سایز درشت(۷-۹میلیمتر) با قیمت حداقلی ۳۶۰۰۰ریال و حداکثری ۴۰۰۰۰ ریال و عدس ریز کانادا (استون) نیز  با تسویه نقدی و حداقل خرید ۱۰ تن از کیلویی ۵۱۰۰۰ تا ۵۵۰۰۰ ریال، عدس ریز روسیه نیز با شرایط مشابه از کیلویی ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۵۰۰۰ ریال معامله می شود.  عدس دال استرالیا با افزایش قیمت در تناژ حداقل ۱۰ تن و تسویه نقدی بین ۴۱۰۰۰ و ۴۵۰۰۰ ریال و  عدس دال کانادا بین ۴۱۰۰۰ و ۴۵۰۰۰ ریال معامله می شود.

لپه آذرشهر سورت شده  با حداقل خرید ۱۰ تن و تسویه یک ماهه از ۷۳۰۰۰ تا ۷۷۰۰۰ ریال به فروش می رسد. لپه اتیوپی کندور نیز با شرایط فروش مشابه از ۷۰۰۰۰ تا ۷۴۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم معامله می شود.  هر یک کیلوگرم لپه اتیوپی  از ۶۸۰۰۰ تا ۷۲۰۰۰ ریال معامله می شود

نخود کرمانشاه دو خان دستچین ایرانی بدون افزایش قیمت در تناژ حداقل ۱۰ تن و تسویه نقدی بین ۹۲۰۰۰ و ۹۵۰۰۰ ریال معامله می شود. نخود پاییزه سایز۶ و ۷ در بازار عمده فروشی حبوبات ایران با تسویه نقدی و حداقل خرید ۱۰ تن از کیلویی ۵۸۰۰۰ تا ۶۴۰۰۰ ریال معامله می شود. هر کیلوگرم نخود ایرانی سه خان با سایزهای ۷ و ۸ و  ۹ و ضایعات زیر یک درصد ۸۷۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰ ریال قیمت دارد. نخود ترکیه سایز ۸ و ۹ در بازار عمده فروشی حبوبات ایران با تسویه نقدی و حداقل خرید ۱۰ تن از کیلویی ۸۷۰۰۰ تا ۹۲۰۰۰ ریال معامله می شود. صادرات بی رویه نخود ایرانی از یک سو و ترسالی که سبب از بین بردن تقریبا ۲۵% محصول شده از سویی دیگر از عوامل افزایش قیمت نخود در بازار است.

در بازار لوبیا چیتی، لوبیا چیتی چین بار گرد با قیمت ۹۸۰۰۰ تا ۱۰۵۰۰۰ ریال معامله می شود. لوبیا چیتی ایرانی اعلا با سایز حداقل ۷ به صورت نقدی معامله می شود و هر کیلوگرم آن در خرید حداقل ۵ تن ۱۱۵۰۰۰ تا ۱۱۷۵۰۰ ریال قیمت دارد. لوبیا چیتی چین کشیده (۱۸۰/۲۰۰) را می توان با قیمت ۷۵۰۰۰ تا ۷۹۰۰۰ ریال به صورت نقدی خریداری کرد. لوبیا چیتی قرقیزستان ،بین ۷۹۰۰۰ و ۸۵۰۰۰ ریال در هر کیلو به فروش می رسد.لوبیا چیتی ازبکستان ،بین ۷۹۰۰۰ و ۸۵۰۰۰ ریال در هر کیلو به فروش می رسد

لوبیا قرمز قرقیزستان ، بین ۷۱۰۰۰ و ۷۵۰۰۰ ریال در هر کیلو به فروش می رسد. لوبیا قرمز ایرانی دستچین با ضایعات زیر ۱ درصد در خرید نقدی هر کیلوگرم آن ۸۲۰۰۰ تا ۸۷۰۰۰ ریال معامله می شود و هر کیلوگرم لوبیا قرمز اتیوپی  ۵۷۰۰۰ تا ۶۴۰۰۰ ریال به فروش می رسد. نحوه تسویه لوبیا قرمز به صورت نقدی و حداقل خرید برای لوبیا قرمز ایرانی  ۵ تن و لوبیا قرمز خارجی ۱۰ تن است.

خرید و فروش لوبیا سفید نیز به صورت نقدی انجام می گیرد و در بازار آن طی هفته گذشته شاهد تغییر قیمت بوده ایم. لوبیا سفید ایرانی دستچین اعلا هر کیلوگرم  ۱۰۷۰۰۰ تا ۱۱۲۰۰۰ ریال قیمت دارد و هر یک کیلوگرم لوبیا سفید قرقیزستان ۹۰۰۰۰  تا ۱۰۵۰۰۰ ریال به فروش می رسد. حداقل خرید لوبیا سفید ایرانی ۵ تن و لوبیا سفید ترکیه ۱۰ تن است.

هر کیلوگرم لوبیا چشم بلبلی ایرانی دستچین شده با تسویه نقدی و خرید حداقل ۵ تن ۸۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰ ریال قیمت گذاری شده است.

خرید و فروش ماش نیز به صورت نقدی انجام می گیرد و  هر یک کیلوگرم ماش ازبک دستچین ۹۷۰۰۰ تا ۱۰۲۰۰۰ریال به فروش می رسد. ماش ایرانی بذر هندی ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۰۷۰۰۰ریال به فروش می رسد   و بذر عمرانی ۸۰۰۰۰ تا ۹۵۰۰۰ریال به فروش می رسد.حداقل خرید ماش ۵ تن است.

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید