قیمت حبوبات (عدس، لپه، نخود، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا سفید) در بازار عمده فروشی ایران ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

قیمت حبوبات در بازار عمده فروشی ایران

وب سایت بازار خشکبار و حبوبات ایران اقدام به انتشار قیمت انواع حبوبات و خشکبار در بازار عمده فروشی ایران کرده است. این قیمتها از معتبرترین منابع دریافت و استخراج می شود. رصد کامل بازار در آخرین روز تیر ماه شاهد تغییر قیمت در زمینه انواع حبوبات بوده ایم.

دال عدس کانادا و دال عدس استرالیا به دلیل کمبود واردات، همچنین عرضه کم و افزایش تقاضا اندکی افزایش قیمت یافته است.

لپه باقلا وارداتی از کشور های کانادا و استرالیا به دلیل حذف شدن از ردیف کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ دولتی وارد می شوند و قرار گیری در گروه ۳ کالاهای وارداتی، شاهد اندکی افزایش قیمت در این اقلام کالاها بوده ایم.

سایر حبوبات، انواع عدس بدون تغییر قیمت بوده است به طوری که قیمت هر کیلو عدس کانادا درجه یک محصول سال ۲۰۱۷  بدون تغییر با قیمت حداقلی ۳۸۰۰۰ریال و حداکثری ۴۲۰۰۰ در بازار مبادله شده است. عدس کانادا درجه دو ( ریچلی) محصول سال ۲۰۱۷ با قیمت حداقلی ۳۴۰۰۰ریال و حداکثری ۳۷۰۰۰ در بازار مبادله شده است. عدس ریز کانادا (استون) نیز بدون تغییر قیمت با تسویه نقدی و حداقل خرید ۱۰ تن از کیلویی ۳۹۰۰۰ تا ۴۲۵۰۰ ریال معامله می شود. و صرفا عدس دال استرالیا با افزایش قیمت در تناژ حداقل ۱۰ تن و تسویه نقدی بین ۳۳۰۰۰ و ۳۶۰۰۰ ریال معامله می شود.

لپه آذرشهر سورت شده به دلیل ورود بار جدید به بازار کاهش قیمت داشته و با حداقل خرید ۱۰ تن و تسویه یک ماهه از ۶۲۰۰۰ تا ۶۴۰۰۰ ریال به فروش می رسد. لپه اتیوپی کندور نیز با کاهش قیمت به دلیل ریاد بودن در بازار  با شرایط فروش مشابه از ۵۶۵۰۰ تا ۶۰۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم معامله می شود.  هر یک کیلوگرم لپه اتیوپی با اندکی کاهش قیمت از ۵۵۰۰۰ تا ۵۸۰۰۰ ریال معامله می شود و لپه استرالیا نیز  با قیمت کیلویی ۴۵۰۰۰ تا ۵۲۰۰۰ ریال بدون تغییر قیمت نسبت به هفته قبل به فروش می رسد.

نخود کرمانشاه دو خان دستچین ایرانی بدون افزایش قیمت در تناژ حداقل ۱۰ تن و تسویه نقدی بین ۶۷۰۰۰ و ۷۰۰۰۰ ریال معامله می شود. نخود کانادا سایز۸ و ۹ در بازار عمده فروشی حبوبات ایران با تسویه نقدی و حداقل خرید ۱۰ تن از کیلویی ۵۷۰۰۰ تا ۵۹۰۰۰ ریال معامله می شود. هر کیلوگرم نخود ایرانی سه خان با سایزهای ۷ و ۸ و  ۹ و ضایعات زیر یک درصد ۶۴۰۰۰ تا ۶۶۰۰۰ ریال قیمت دارد. نخود کانادا سایر ۹ در بازار عمده فروشی حبوبات ایران با تسویه نقدی و حداقل خرید ۱۰ تن از کیلویی ۵۹۰۰۰ تا ۶۲۰۰۰ ریال معامله می شود.

در بازار لوبیا چیتی  شاهد اندکی تغییر قیمت بوده ایم.  لوبیا چیتی چین بار گرد به دلیل وجود بار مشابه با آن در بازار با کاهش قیمت روبرو بوده و با قیمت ۸۹۰۰۰ تا ۹۳۰۰۰ ریال معامله می شود. لوبیا چیتی ایرانی اعلا با سایز حداقل ۷ به صورت نقدی معامله می شود و هر کیلوگرم آن در خرید حداقل ۵ تن ۹۴۰۰۰ تا ۹۷۵۰۰ ریال قیمت دارد که کاهش قیمت آن به دلیل انباشتگی بار و ورود به فصل برداشت است. لوبیا چیتی چین کشیده (۱۸۰/۲۰۰) را می توان با قیمت ۶۳۰۰۰ تا ۶۷۰۰۰ ریال به صورت نقدی خریداری کرد.لوبیا چیتی آرژانتین را می توان به صورت نقدی با قیمت ۷۹۰۰۰ تا ۸۲۰۰۰ ریال خریداری کرد. حداقل خرید لوبیا چیتی خارجی ۱۰ تن است.

لوبیا قرمز قرقیزستان ، با اندکی کاهش قیمت بین ۵۵۰۰۰ و ۵۹۰۰۰ ریال در هر کیلو به فروش می رسد. لوبیا قرمز ایرانی دستچین با ضایعات زیر ۱ درصد در خرید نقدی هر کیلوگرم آن ۶۰۰۰۰ تا ۶۴۰۰۰ ریال معامله می شود و هر کیلوگرم لوبیا قرمز اتیوپی  ۴۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ ریال به فروش می رسد. نحوه تسویه لوبیا قرمز به صورت نقدی و حداقل خرید برای لوبیا قرمز ایرانی  ۵ تن و لوبیا قرمز خارجی ۱۰ تن است.

خرید و فروش لوبیا سفید نیز به صورت نقدی انجام می گیرد و در بازار آن طی هفته گذشته شاهد تغییر قیمت بوده ایم. لوبیا سفید ایرانی دستچین اعلا هر کیلوگرم  ۷۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ ریال قیمت دارد و هر یک کیلوگرم لوبیا سفید ترکیه ۷۴۰۰۰ ریال به فروش می رسد. حداقل خرید لوبیا سفید ایرانی ۵ تن و لوبیا سفید ترکیه ۱۰ تن است.

هر کیلوگرم لوبیا چشم بلبلی ایرانی دستچین شده با تسویه نقدی و خرید حداقل ۵ تن ۶۴۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ ریال قیمت گذاری شده است.

خرید و فروش ماش نیز به صورت نقدی انجام می گیرد و در بازار آن طی هفته گذشته شاهد تغییر قیمت آن نبوده ایم. ماش درشت ایرانی دستچین هر کیلوگرم  ۶۵۵۰۰ تا ۷۱۰۰۰ ریال قیمت دارد و هر یک کیلوگرم ماش ازبک دستچین ۶۵۰۰۰ ریال به فروش می رسد. حداقل خرید ماش ازبکستان و ایرانی ۵ تن است.

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید