قیمت حبوبات (عدس، لپه، نخود، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا سفید) در بازار عمده فروشی ایران ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۷

قیمت حبوبات در بازار عمده فروشی ایران

وب سایت بازار خشکبار و حبوبات ایران اقدام به انتشار قیمت انواع حبوبات و خشکبار در بازار عمده فروشی ایران کرده است. این قیمتها از معتبرترین منابع دریافت و استخراج می شود. رصد کامل بازار در هفته آخر تیر ماه شاهد بازاری تقریبا ثابت در زمینه تغییر قیمت انواع حبوبات بوده ایم و صرفا در اقلام وارداتی از جمله عدس روسیه درشت سایز ۸-۹ و عدس ریز روسیه و لوبیا چیتی کانادا و لپه اتیوپی کندور  شاهد اندکی کاهش قیمت بوده ایم.

طبق آخرین اطلاعات دریافتی، دلیل اصلی کاهش قیمت لاقلام وارداتی حجم زیاد واردات و کیفیت پایین آنهاست.

 

سایر حبوبات، انواع عدس بدون تغییر قیمت بوده است به طوری که قیمت هر کیلو عدس کانادا درجه یک محصول سال ۲۰۱۷  بدون تغییر با قیمت حداقلی ۳۸۰۰۰ریال و حداکثری ۴۲۰۰۰ در بازار مبادله شده است. عدس کانادا درجه دو ( ریچلی) محصول سال ۲۰۱۷ با قیمت حداقلی ۳۴۰۰۰ریال و حداکثری ۳۷۰۰۰ در بازار مبادله شده است. عدس ریز کانادا (استون) نیز بدون تغییر قیمت با تسویه نقدی و حداقل خرید ۱۰ تن از کیلویی ۳۹۰۰۰ تا ۴۲۵۰۰ ریال معامله می شود. و صرفا عدس دال استرالیا با افزایش قیمت در تناژ حداقل ۱۰ تن و تسویه نقدی بین ۳۳۰۰۰ و ۳۶۰۰۰ ریال معامله می شود.

لپه آذرشهر سورت شده با اندکی کاهش قیمت با حداقل خرید ۱۰ تن و تسویه یک ماهه از ۶۲۰۰۰ تا ۶۴۰۰۰ ریال به فروش می رسد. لپه اتیوپی کندور نیز با شرایط فروش مشابه از ۵۹۰۰۰ تا ۶۲۵۰۰ ریال در هر کیلوگرم معامله می شود.  هر یک کیلوگرم لپه اتیوپی بدون تغییر قیمت از ۵۸۵۰۰ تا ۶۰۰۰۰ ریال معامله می شود و لپه استرالیا نیز  با قیمت کیلویی ۴۵۰۰۰ تا ۵۲۰۰۰ ریال بدون تغییر قیمت نسبت به هفته قبل به فروش می رسد.

نخود کرمانشاه دو خان دستچین ایرانی بدون افزایش قیمت در تناژ حداقل ۱۰ تن و تسویه نقدی بین ۶۸۰۰۰ و ۷۱۰۰۰ ریال معامله می شود. نخود کانادا سایز۸ و ۹ در بازار عمده فروشی حبوبات ایران با تسویه نقدی و حداقل خرید ۱۰ تن از کیلویی ۵۷۰۰۰ تا ۵۹۰۰۰ ریال معامله می شود. هر کیلوگرم نخود ایرانی سه خان با سایزهای ۷ و ۸ و  ۹ و ضایعات زیر یک درصد ۶۵۰۰۰ تا ۶۷۰۰۰ ریال قیمت دارد. نخود کانادا سایر ۹ در بازار عمده فروشی حبوبات ایران با تسویه نقدی و حداقل خرید ۱۰ تن از کیلویی ۵۹۰۰۰ تا ۶۲۰۰۰ ریال معامله می شود.

در بازار لوبیا چیتی  شاهد تغییر قیمت نبودیم. و تنها لوبیا چیتی چین بار گرد با کاهش قیمت روبرو بوده و با قیمت ۸۸۰۰۰ تا ۹۳۵۰۰ ریال معامله می شود. لوبیا چیتی ایرانی اعلا با سایز حداقل ۷ به صورت نقدی معامله می شود و هر کیلوگرم آن در خرید حداقل ۵ تن ۹۵۰۰۰ تا ۹۸۰۰۰ ریال قیمت دارد. لوبیا چیتی چین کشیده (۱۸۰/۲۰۰) را می توان با قیمت ۶۳۰۰۰ تا ۶۷۰۰۰ ریال به صورت نقدی خریداری کرد.لوبیا چیتی آرژانتین را می توان به صورت نقدی با قیمت ۷۹۰۰۰ تا ۸۳۰۰۰ ریال خریداری کرد. حداقل خرید لوبیا چیتی خارجی ۱۰ تن است.

لوبیا قرمز قرقیزستان ، با اندکی کاهش قیمت بین ۵۶۵۰۰ و ۶۰۰۰۰ ریال در هر کیلو به فروش می رسد. لوبیا قرمز ایرانی دستچین با ضایعات زیر ۱ درصد در خرید نقدی هر کیلوگرم آن ۵۹۰۰۰ تا ۶۵۰۰۰ ریال معامله می شود و هر کیلوگرم لوبیا قرمز اتیوپی  ۴۳۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰ ریال به فروش می رسد. نحوه تسویه لوبیا قرمز به صورت نقدی و حداقل خرید برای لوبیا قرمز ایرانی  ۵ تن و لوبیا قرمز خارجی ۱۰ تن است.

خرید و فروش لوبیا سفید نیز به صورت نقدی انجام می گیرد و در بازار آن طی هفته گذشته شاهد تغییر قیمت بوده ایم. لوبیا سفید ایرانی دستچین اعلا هر کیلوگرم  ۷۵۵۰۰ تا ۸۲۰۰۰ ریال قیمت دارد و هر یک کیلوگرم لوبیا سفید ترکیه ۷۴۰۰۰ ریال به فروش می رسد. حداقل خرید لوبیا سفید ایرانی ۵ تن و لوبیا سفید ترکیه ۱۰ تن است.

هر کیلوگرم لوبیا چشم بلبلی ایرانی دستچین شده با تسویه نقدی و خرید حداقل ۵ تن ۶۴۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ ریال قیمت گذاری شده است.

خرید و فروش ماش نیز به صورت نقدی انجام می گیرد و در بازار آن طی هفته گذشته شاهد تغییر قیمت آن نبوده ایم. ماش درشت ایرانی دستچین هر کیلوگرم  ۶۵۵۰۰ تا ۷۱۰۰۰ ریال قیمت دارد و هر یک کیلوگرم ماش ازبک دستچین ۶۸۰۰۰ ریال به فروش می رسد. حداقل خرید ماش ازبکستان و ایرانی ۵ تن است. ماش ایرانی دستچین درشت این هفته با افزایش قیمت قابل توجهی روبرو بوده است.

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید