قیمت حبوبات (عدس، لپه، نخود، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا سفید) در بازار عمده فروشی ایران ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۷

قیمت حبوبات در بازار عمده فروشی ایران

وب سایت بازار خشکبار و حبوبات ایران اقدام به انتشار قیمت انواع حبوبات و خشکبار در بازار عمده فروشی ایران کرده است. این قیمتها از معتبرترین منابع دریافت و استخراج می شود. رصد کامل بازار در هفته اول تیر ماه شاهد افزایش  قیمت انواع اقلام وارداتی از جمله لوبیا قرمز قرقیزستان و لپه اتیوپی ، اتیوپی کندور  و لپه استرالیا بوده ایم، قیمت ماش و لپه باقلا به دلیل حذف شدن از ردیف کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ دولتی وارد می شوند شاهد افزایش قیمت قابل توجهی در این اقلام کالاها بوده ایم.

طبق آخرین اطلاعات دریافتی، دلیل اصلی افزایش قیمت لوبیا چشم بلبلی ایرانی آخر فصل برداشت بودن آن است، افزایش قیمت لوبیا چیتی کانادا به دلیل افزایش تقاضای بازار و کمبود بار و علت افزایش قیمت نخود کرمانشاه ایرانی به دلیل عدم واردات، وجود بار نامناسب و کاهش عرضه است.

سایر حبوبات، انواع عدس بدون تغییر قیمت بوده است به طوری که قیمت هر کیلو عدس کانادا درجه یک محصول سال ۲۰۱۷ نسبت به هفته گذشته بدون تغییر با قیمت حداقلی ۳۸۰۰۰ریال و حداکثری ۴۲۰۰۰ در بازار مبادله شده است. عدس کانادا درجه دو محصول سال ۲۰۱۷ با قیمت حداقلی ۳۴۰۰۰ریال و حداکثری ۳۷۰۰۰ در بازار مبادله شده است.عدس ریز کانادا نیز بدون تغییر قیمت با تسویه نقدی و حداقل خرید ۱۰ تن از کیلویی ۳۵۰۰۰ تا ۳۹۰۰۰ ریال معامله می شود. و صرفا عدس دال کانادا با افزایش قیمت در تناژ حداقل ۱۰ تن و تسویه نقدی بین ۳۴۰۰۰ و ۳۷۰۰۰ ریال معامله می شود.

لپه آذرشهر سورت شده با افزایش قیمت نسبت به هفته گذشته با حداقل خرید ۱۰ تن و تسویه یک ماهه از ۶۳۰۰۰ تا ۶۶۰۰۰ ریال به فروش می رسد. لپه اتیوپی کندور نیز با شرایط فروش مشابه از ۶۰۰۰۰ تا ۶۴۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم معامله می شود.  هر یک کیلوگرم لپه اتیوپی با  افزایش قیمت از ۵۸۵۰۰ تا ۵۹۰۰۰ ریال معامله می شود و لپه استرالیا نیز  با قیمت کیلویی ۴۵۰۰۰ تا ۵۲۰۰۰ ریال بدون تغییر قیمت نسبت به هفته قبل به فروش می رسد.

نخود کرمانشاه دو خان دستچین ایرانی بدون افزایش قیمت در تناژ حداقل ۱۰ تن و تسویه نقدی بین ۶۸۰۰۰ و ۷۱۰۰۰ ریال معامله می شود. نخود کانادا در بازار عمده فروشی حبوبات ایران با تسویه نقدی و حداقل خرید ۱۰ تن از کیلویی ۵۹۰۰۰ تا ۶۳۰۰۰ ریال معامله می شود. هر کیلوگرم نخود ایرانی سه خان با سایزهای ۷ و ۸ و  ۹ و ضایعات زیر یک درصد ۶۵۰۰۰ تا ۶۷۰۰۰ ریال قیمت دارد.

لوبیا قرمز قرقیزستان ، با همین شرایط فروش، با اندکی تغییر قیمت بین ۵۷۰۰۰ و ۶۰۵۰۰ ریال در هر کیلو به فروش می رسد.

نخود کانادا در بازار عمده فروشی حبوبات ایران با تسویه نقدی و حداقل خرید ۱۰ تن از کیلویی ۵۹۰۰۰ تا ۶۲۰۰۰ ریال معامله می شود. هر کیلوگرم نخود ایرانی سه خان با سایزهای ۷ و ۸ و  ۹ و ضایعات زیر یک درصد ۶۴۰۰۰ تا ۶۶۰۰۰ ریال قیمت دارد.

در بازار لوبیا چیتی  شاهد تغییر قیمت نبودیم. لوبیا چیتی ایرانی اعلا با سایز حداقل ۷ به صورت نقدی معامله می شود و هر کیلوگرم آن در خرید حداقل ۵ تن ۹۵۰۰۰ تا ۹۸۰۰۰ ریال قیمت دارد. لوبیا چیتی چین کشیده (۱۸۰/۲۰۰) را می توان با قیمت ۶۳۰۰۰ تا ۶۷۰۰۰ ریال به صورت نقدی خریداری کرد و این حاکی از کاهش قیمت حدودا ۵۰۰۰ ریالی در هر کیلوگرم است.لوبیا چیتی آرژانتین را می توان به صورت نقدی با قیمت ۷۹۰۰۰ تا ۸۳۰۰۰ ریال خریداری کرد. حداقل خرید لوبیا چیتی خارجی ۱۰ تن است.

لوبیا قرمز ایرانی دستچین با ضایعات زیر ۱ درصد در خرید نقدی هر کیلوگرم آن ۶۲۰۰۰ تا ۶۵۰۰۰ ریال معامله می شود و هر کیلوگرم لوبیا قرمز اتیوپی  ۴۳۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰ ریال به فروش می رسد. نحوه تسویه لوبیا قرمز به صورت نقدی و حداقل خرید برای لوبیا قرمز ایرانی  ۵ تن و لوبیا قرمز خارجی ۱۰ تن است.

خرید و فروش لوبیا سفید نیز به صورت نقدی انجام می گیرد و در بازار آن طی هفته گذشته شاهد تغییر قیمت بوده ایم. لوبیا سفید ایرانی دستچین اعلا هر کیلوگرم  ۷۵۵۰۰ تا ۸۲۰۰۰ ریال قیمت دارد و هر یک کیلوگرم لوبیا سفید ترکیه ۷۴۰۰۰ ریال به فروش می رسد. حداقل خرید لوبیا سفید ایرانی ۵ تن و لوبیا سفید ترکیه ۱۰ تن است.

هر کیلوگرم لوبیا چشم بلبلی ایرانی دستچین شده با تسویه نقدی و خرید حداقل ۵ تن ۶۴۰۰۰ تا ۶۹۰۰۰ ریال قیمت گذاری شده است.

خرید و فروش ماش نیز به صورت نقدی انجام می گیرد و در بازار آن طی هفته گذشته شاهد تغییر قیمت آن نبوده ایم. ماش درشت ایرانی دستچین هر کیلوگرم  ۶۵۵۰۰ تا ۷۱۰۰۰ ریال قیمت دارد و هر یک کیلوگرم ماش ازبک دستچین ۶۸۰۰۰ ریال به فروش می رسد. حداقل خرید ماش ازبکستان و ایرانی ۵ تن است. ماش ایرانی دستچین درشت این هفته با افزایش قیمت قابل توجهی روبرو بوده است.

 

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید