قیمت حبوبات (عدس، لپه، نخود، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا سفید) در بازار عمده فروشی ایران ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۷

قیمت حبوبات در بازار عمده فروشی ایران

وب سایت بازار خشکبار و حبوبات ایران اقدام به انتشار قیمت انواع حبوبات و خشکبار در بازار عمده فروشی ایران کرده است. این قیمتها از معتبرترین منابع دریافت و استخراج می شود. رصد کامل بازار در هفته سوم خرداد ماه شاهد کاهش قیمت  در لوبیا قرمز قرقیزستان و لپه اتیوپی کندور بوده ایم، قیمت ماش ایرانی دستچین درشت و لوبیا سفید ایرانی با افزایش قیمت روبرو بوده اند در حالی که لوبیا چیتی چین  اندکی کاهش قیمت داشته اند.

طبق آخرین اطلاعات دریافتی، دلیل اصلی کاهش قیمت لوبیا قرمز قرقیزستان افزایش وارادات و ورود بار جدید، افزایش قیمت لوبیا سفید ایرانی به دلیل افزایش تقاضای بازار و علت افزایش قیمت ماش ایرانی به دلیل عدم واردات، وجود بار نامناسب و کاهش عرضه است.

سایر حبوبات، انواع عدس بدون تغییر قیمت بوده است به طوری که قیمت هر کیلو عدس درجه یک کانادا محصول سال ۲۰۱۷ نسبت به هفته گذشته بدون تغییر با قیمت حداقلی ۳۸۰۰۰ریال و حداکثری ۴۲۰۰۰ در بازار مبادله شده است. عدس ریز کانادا نیز بدون تغییر قیمت با تسویه نقدی و حداقل خرید ۱۰ تن از کیلویی ۳۹۰۰۰ تا ۴۲۵۰۰ ریال معامله می شود. نخود کرمانشاه دو خان دستچین ایرانی با افزایش قیمت حدود ۱۰۰۰ ریال در تناژ حداقل ۱۰ تن و تسویه نقدی بین ۶۷۰۰۰ و ۷۰۰۰۰ ریال معامله می شود. لوبیا قرمز قرقیزستان با کاهش اندک ۱۰۰۰ ریالی، با همین شرایط فروش، بین ۵۶۰۰۰ و ۶۱۵۰۰ ریال در هر کیلو به فروش می رسد.

لپه سورت شده آذرشهر با اندکی تغییر قیمت نسبت به هفته گذشته با حداقل خرید ۱۰ تن و تسویه یک ماهه از ۶۲۰۰۰ تا ۶۵۰۰۰ ریال به فروش می رسد. لپه اتیوپی کندور نیز با شرایط فروش مشابه از ۵۸۵۰۰ تا ۶۱۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم معامله می شود.  هر یک کیلوگرم لپه اتیوپی با اندکی افزایش قیمت از ۵۷۵۰۰ تا ۵۹۰۰۰ ریال معامله می شود و لپه استرالیا نیز  با قیمت کیلویی ۴۵۰۰۰ تا ۵۲۰۰۰ ریال بدون تغییر قیمت نسبت به هفته قبل به فروش می رسد.

نخود کانادا در بازار عمده فروشی حبوبات ایران با تسویه نقدی و حداقل خرید ۱۰ تن از کیلویی ۵۹۰۰۰ تا ۶۲۰۰۰ ریال معامله می شود. هر کیلوگرم نخود ایرانی سه خان با سایزهای ۷ و ۸ و  ۹ و ضایعات زیر یک درصد ۶۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰۰ ریال قیمت دارد.

در بازار لوبیا چیتی شاهد شاهد اندکی تغییر قیمت بودیم. لوبیا چیتی ایرانی اعلا با سایز حداقل ۷ به صورت نقدی معامله می شود و هر کیلوگرم آن در خرید حداقل ۵ تن ۹۵۰۰۰ تا ۹۸۰۰۰ ریال قیمت دارد. لوبیا چیتی چین کشیده را می توان با قیمت ۶۶۵۰۰ تا ۷۰۵۰۰ ریال به صورت نقدی خریداری کرد و این حاکی از کاهش قیمت حدودا ۲۰۰۰ ریالی در هر کیلوگرم است.لوبیا چیتی آرژانتین را می توان به صورت نقدی با قیمت ۷۹۰۰۰ تا ۸۳۰۰۰ ریال خریداری کرد. حداقل خرید لوبیا چیتی خارجی ۱۰ تن است.

لوبیا قرمز ایرانی دستچین با ضایعات زیر ۱ درصدبدون تغییر  قیمت در خرید نقدی هر کیلوگرم آن ۶۲۰۰۰ تا ۶۶۵۰۰ ریال معامله می شود و هر کیلوگرم لوبیا قرمز اتیوپی با اندکی افزایش قیمت نسبت به هفته گذشته ۴۳۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰ ریال به فروش می رسد. نحوه تسویه لوبیا قرمز به صورت نقدی و حداقل خرید برای لوبیا قرمز ایرانی  ۵ تن و لوبیا قرمز خارجی ۱۰ تن است.

خرید و فروش لوبیا سفید نیز به صورت نقدی انجام می گیرد و در بازار آن طی هفته گذشته شاهد تغییر قیمت  بوده ایم. لوبیا سفید ایرانی دستچین اعلا هر کیلوگرم  ۷۵۵۰۰ تا ۸۰۰۰۰ ریال قیمت دارد و هر یک کیلوگرم لوبیا سفید ترکیه ۷۴۰۰۰ ریال به فروش می رسد. حداقل خرید لوبیا سفید ایرانی ۵ تن و لوبیا سفید ترکیه ۱۰ تن است.

هر کیلوگرم لوبیا چشم بلبلی ایرانی دستچین شده با تسویه نقدی و خرید حداقل ۵ تن ۶۲۰۰۰ تا ۶۷۰۰۰ ریال قیمت گذاری شده است.

خرید و فروش ماش نیز به صورت نقدی انجام می گیرد و در بازار آن طی هفته گذشته شاهد تغییر قیمت آن بوده ایم. ماش درشت ایرانی دستچین هر کیلوگرم  ۶۳۵۰۰ تا ۶۸۵۰۰ ریال قیمت دارد و هر یک کیلوگرم ازبک دستچین ۶۸۰۰۰ ریال به فروش می رسد. حداقل خرید ماش ازبکستان و ایرانی ۵ تن است.

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید