قیمت حبوبات (عدس، لپه، نخود، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا سفید) در بازار عمده فروشی ایران ۹ خرداد ماه ۱۳۹۷

قیمت حبوبات در بازار عمده فروشی ایران

وب سایت بازار خشکبار و حبوبات ایران اقدام به انتشار قیمت انواع حبوبات و خشکبار در بازار عمده فروشی ایران کرده است. این قیمتها از معتبرترین منابع دریافت و استخراج می شود. رصد کامل بازار در هفته دوم خرداد ماه شاهد کاهش قیمت  در لپه بوده ایم،همچنین قیمت نخود کانادا و لوبیا سفید ایرانی با افزایش قیمت روبرو بوده اند در حالی که لوبیا قرمز قرقیزستان اندکی کاهش قیمت داشته اند. و سایر اقلام حبوبات بدون تغییر بوده اند.

طبق آخرین اطلاعات دریافتی، دلیل اصلی کاهش قیمت لپه افزایش وارادات و ورود بار جدید اتیوپی بوده است

سایر حبوبات، قیمت هر کیلو عدس درجه یک کانادا محصول سال ۲۰۱۷ نسبت به هفته گذشته بدون تغییر با قیمت حداقلی ۳۸۰۰۰ریال و حداکثری ۴۲۰۰۰ در بازار مبادله شده است. نخود کرمانشاه دو خان دستچین ایرانی با افزایش قیمت حدود ۵۰۰۰ ریال در تناژ حداقل ۱۰ تن و تسویه نقدی بین ۶۶۰۰۰ و ۶۹۵۰۰ ریال معامله می شود. لوبیا قرمز قرقیزستان با کاهش اندک ۱۰۰۰ ریالی، با همین شرایط فروش، بین ۵۸۵۰۰ و ۶۳۰۰۰ ریال در هر کیلو به فروش می رسد.

لپه سورت شده آذرشهر بدون تغییر قیمت نسبت به هفته گذشته با حداقل خرید ۱۰ تن و تسویه یک ماهه از ۶۴۰۰۰ تا ۶۷۵۰۰ ریال به فروش می رسد. لپه اتیوپی کندور نیز با شرایط فروش مشابه از ۵۹۵۰۰ تا ۶۲۵۰۰ ریال در هر کیلوگرم معامله می شود.  هر یک کیلوگرم لپه اتیوپی با اندکی افزایش قیمت از ۵۷۵۰۰ تا ۵۹۵۰۰ ریال معامله می شود و لپه استرالیا نیز  با قیمت کیلویی ۴۵۰۰۰ تا ۵۲۰۰۰ ریال به فروش می رسد.

نخود کرمانشاه دو خان  با سایزهای ۸ و ۹ با ضایعات زیر یک درصد در بازار عمده فروشی حبوبات ایران با تسویه نقدی و حداقل خرید ۱۰ تن از کیلویی ۶۶۰۰۰ تا ۶۹۵۰۰ ریال معامله می شود. هر کیلوگرم نخود ایرانی سه خان با سایزهای ۷ و ۸ و  ۹ و ضایعات زیر یک درصد ۶۳۰۰۰ تا ۶۶۰۰۰ ریال قیمت دارد.

در بازار لوبیا چیتی شاهد شاهد هیچ گونه تغییر قیمتی نبودیم. لوبیا چیتی ایرانی اعلا با سایز حداقل ۷ به صورت نقدی معامله می شود و هر کیلوگرم آن در خرید حداقل ۵ تن ۹۵۰۰۰ تا ۹۸۰۰۰ ریال قیمت دارد. لوبیا چیتی چین کشیده را می توان با قیمت ۶۸۵۰۰ تا ۷۳۰۰۰ ریال به صورت نقدی خریداری کرد.لوبیا چیتی آرژانتین را می توان به صورت نقدی با قیمت ۸۰۰۰۰ تا ۸۴۰۰۰ ریال خریداری کرد. حداقل خرید لوبیا چیتی خارجی ۱۰ تن است.

لوبیا قرمز ایرانی دستچین با ضایعات زیر ۱ درصدبا اندکی افزایش قیمت در خرید نقدی هر کیلوگرم آن ۶۲۰۰۰ تا ۶۶۵۰۰ ریال معامله می شود و هر کیلوگرم لوبیا قرمز اتیوپی  بدون کاهش نسبت به هفته گذشته ۴۲۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰ ریال به فروش می رسد. نحوه تسویه لوبیا قرمز به صورت نقدی و حداقل خرید برای لوبیا قرمز ایرانی  ۵ تن و لوبیا قرمز خارجی ۱۰ تن است.

خرید و فروش لوبیا سفید نیز به صورت نقدی انجام می گیرد و در بازار آن طی هفته گذشته شاهد تغییر قیمت اندکی بوده ایم. لوبیا سفید ایرانی دستچین اعلا هر کیلوگرم  ۷۴۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ ریال قیمت دارد و هر یک کیلوگرم لوبیا سفید ترکیه ۷۴۰۰۰ ریال به فروش می رسد. حداقل خرید لوبیا سفید ایرانی ۵ تن و لوبیا سفید ترکیه ۱۰ تن است.

هر کیلوگرم لوبیا چشم بلبلی ایرانی دستچین شده با تسویه نقدی و خرید حداقل ۵ تن ۶۲۰۰۰ تا ۶۷۰۰۰ ریال قیمت گذاری شده است.

خرید و فروش ماش نیز به صورت نقدی انجام می گیرد و در بازار آن طی هفته گذشته شاهد تغییر قیمت نبوده ایم. ماش درشت ایرانی دستچین هر کیلوگرم  ۶۲۵۰۰ تا ۶۸۵۰۰ ریال قیمت دارد و هر یک کیلوگرم ازبک دستچین ۶۸۰۰۰ ریال به فروش می رسد. حداقل خرید ماش ازبکستان و ایرانی ۵ تن است.

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید