قیمت حبوبات (عدس، لپه، نخود، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا سفید) در بازار عمده فروشی ایران ۵دی ماه ۱۳۹۶

قیمت حبوبات در بازار عمده فروشی ایران

وب سایت بازار خشکبار و حبوبات ایران اقدام به انتشار قیمت انواع حبوبات و خشکبار در بازار عمده فروشی ایران کرده است. این قیمتها از معتبرترین منابع دریافت و استخراج می شود. رصد کامل بازار در هفته آخر آذر ماه و روزهای ابتدایی دی ماه نشان دهنده کاهش قیمت عدس، تغییرات جزئی لپه خارجی، افزایش چشمگیر قیمت لپه آذر شهر، افزایش قیمت لوبیا چیتی ایرانی، ثبات قیمت لوبیا قرمز ایرانی و کاهش جزئی قیمت لوبیا قرمز خارجی است. لوبیا سفید ایرانی نیز افزایش قیمت اندکی داشته است اما لوبیا چشم بلبلی تغییر قیمت خاصی نداشته است.

طبق آخرین اطلاعات دریافتی در زمینه قیمت حبوبات، قیمت هر کیلو عدس درجه یک کانادا محصول سال ۲۰۱۷ نسبت به هفته گذشته ۳۰۰۰ ریال کاهش داشته است و در تناژ حداقل ۱۰ تن و تسویه نقدی بین ۴۳۰۰۰ و ۴۶۰۰۰ ریال در هر کیلو معامله می شود. عدس درجه دو تغییر قیمت نداشته است و با همین شرایط فروش، بین ۳۸۵۰۰ و ۴۱۰۰۰ ریال در هر کیلو قیمت دارد. عدس درشت روسیه محصول ۲۰۱۷ در بازار عمده فروشی تهران بین ۳۷۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ ریال به فروش می رسد.  عدس ریز روسیه با شرایط مشابه در هر کیلوگرم بین ۳۵۰۰۰ تا ۳۸۰۰۰ ریال قیمت دارد.

لپه سورت شده آذرشهر نسبت به هفته های گذشته افزایش قیمت چشمگیری حدود ۸۰۰۰ ریال داشته است و با حداقل خرید ۱۰ تن و تسویه یک ماهه از ۷۱۰۰۰ تا ۷۳۵۰۰ ریال به فروش می رسد. لپه اتیوپی کندور تغییر قیمت خاصی نداشته است و با شرایط فروش مشابه از ۵۹۰۰۰ تا ۶۱۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم معامله می شود. قیمت هر یک کیلوگرم لپه اتیوپی ۱۰۰۰ ریال افزایش قیمت داشته است و از ۵۸۰۰۰ تا ۵۹۵۰۰ ریال معامله می شود و لپه استرالیا نیز  با اندکی کاهش قیمت کیلویی ۴۸۵۰۰۰ تا ۵۲۰۰۰ ریال به فروش می رسد.

قیمت نخود در بازار عمده فروشی ایران تغییر چشمگیری نداشته است. نخود ایرانی اعلا دوخان  دستچین با سایزهای ۸ و ۹ با ضایعات زیر یک درصد در بازار عمده فروشی حبوبات ایران با تسویه یک ماهه و حداقل خرید ۱۰ تن با افزایش جزئی ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ ریالی از کیلویی ۶۹۵۰۰ تا ۷۰۵۰۰ ریال معامله می شود. هر کیلوگرم نخود ایرانی سه خان با سایزهای ۷ و ۸ و  ۹ و ضایعات زیر یک درصد ۶۴۰۰۰ تا ۶۶۵۰۰ ریال قیمت دارد. هر کیلوگرم نخود ایرانی سه خان با سایزهای ۷ و ۸ و  ۹ و ضایعات زیر سه درصد دستچین تجاری بدون تغییرقیمت کیلویی ۶۴۰۰۰ ریال و نخود ترکیه با ضایعات زیر یک درصد نیز بدون تغییر ۷۲۰۰۰ ریال در هر کیلو معامله می شود. نخود سفید روس با ضایعات زیر ۲ درصدو با شرایط فروش مشابه ۵۸۰۰۰ تا ۵۹۵۰۰ ریال

به فروش می رسد.

در بازار لوبیا چیتی شاهد افزایش ۵۰۰۰ ریالی قیمت لوبیا چیتی ایرانی بوده ایم. لوبیا چیتی ایرانی اعلا با سایز حداقل ۷ به صورت نقدی معامله می شود و هر کیلوگرم آن در خرید حداقل ۵ تن ۹۳۰۰۰ تا ۹۵۵۰۰ ریال قیمت دارد. لوبیا چیتی آفریقای جنوبی با ضایعات ۲ درصد را می توان بدون تغییر قیمت، کیلویی ۷۸۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ ریال به صورت تسویه یک ماهه خرید نمود. لوبیا چیتی کشیده چین را با ضایعات سه درصد می توان به صورت یکماهه با قیمت ۷۷۰۰۰ تا ۷۹۰۰۰ ریال خریداری کرد که تغییری را نسبت به هفته گذشته نشان نمی دهد. لوبیا چیتی گرد چین با شرایط مشابه ۸۰۰۰۰ تا ۸۵۰۰۰ ریال به فروش می رسد. لوبیا چیتی آرژانتین با ضایعات ۲ درصد ۷۸۰۰۰تا ۸۳۰۰۰ ریال و لوبیا چیتی کانادا با ضایعات دو درصد ۸۰۰۰۰تا ۸۳۰۰۰ ریال معامله می شود. حداقل خرید لوبیا چیتی به صورت یکماهه خارجی ۱۰ تن است.

هر کیلوگرم لوبیا قرمز دستچین اعلای ایرانی با ضایعات زیر ۱ درصد بدون تغییر قیمت در خرید نقدی ۵۹۰۰ تا ۶۲۰۰۰ ریال معامله می شود. هر یک کیلوگرم لوبیا قرمز قرقیزستان با ضایعات ۲ درصد ۲۰۰۰ریال کاهش قیمت داشته است و ۵۳۰۰۰ تا ۵۵۰۰۰ ریال قیمت دارد و هر کیلوگرم لوبیا قرمز اتیوپی با ضایعات زیر دو درصد ۳۵۰۰۰ تا ۴۱۰۰۰ ریال به فروش می رسد. نحوه تسویه لوبیا قرمز به صورت نقدی و حداقل خرید برای لوبیا قرمز ایرانی  ۵ تن و لوبیا قرمز خارجی ۱۰ تن است.

خرید و فروش لوبیا سفید نیز به صورت نقدی انجام می گیرد و در بازار آن طی هفته گذشته شاهد افزایش جزئی قیمت بوده ایم. لوبیا سفید ایرانی دستچین اعلا با ضایعات زیر ۱ درصد هر کیلوگرم  ۵۹۵۰۰ تا ۶۲۵۰۰۰ ریال قیمت دارد. قیمت هر کیلوگرم لوبیا سفید ایرانی با دستچین تجاری یعنی با ضایعات زیر ۳ درصد ۵۶۰۰۰ ریال تا ۵۸۰۰۰ ریال است و هر یک کیلوگرم لوبیا سفید ترکیه با ضایعات زیر یک درصد ۶۵۰۰۰ ریال به فروش می رسد. حداقل خرید لوبیا سفید ایرانی ۵ تن و لوبیا سفید ترکیه ۱۰ تن است.

هر کیلوگرم لوبیا چشم بلبلی ایرانی دستچین با ضایعات زیر ۲ درصد و تسویه ۱ ماهه و خرید حداقل ۵ تن ۴۴۰۰۰ تا ۴۵۵۰۰ ریال و هر یک کیلوگرم لوبیا چشم بلبلی ماداگاسکار با ضایعات ۳ درصد و شرایط فروش مشابه ۴۴۵۰۰ تا ۴۶۰۰۰ ریال قیمت گذاری شده است. که تغییر خاصی نسبت به هفته های گذشته نشان نمی دهد.

 

 

 

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید