قیمت حبوبات (عدس، لپه، نخود، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا سفید) در بازار عمده فروشی ایران ۲۰ آبان ۱۳۹۶

قیمت حبوبات در بازار عمده فروشی ایران

وب سایت بازار خشکبار و حبوبات ایران اقدام به انتشار قیمت انواع حبوبات و خشکبار در بازار عمده فروشی ایران کرده است. این قیمتها از معتبرترین منابع دریافت و استخراج می شود. طبق آخرین اطلاعات دریافتی در زمینه قیمت حبوبات، قیمت هر کیلو عدس درجه یک کانادا محصول سال ۲۰۱۷ در تناژ حداقل ۱۰ تن و تسویه نقدی بین ۴۸۵۰۰ و ۵۱۵۰۰ ریال است. عدس درجه دو با همین شرایط فروش، بین ۴۱۵۰۰ و ۴۴۵۰۰ ریال در هر کیلو قیمت دارد.

لپه سورت شده آذرشهر با حداقل خرید ۱۰ تن و تسویه یک ماهه از ۶۳۵۰۰ تا ۶۵۵۰۰ ریال به فروش می رسد. لپه اتیوپی کندور با شرایط فروش مشابه از ۶۰۰۰۰ تا ۶۳۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم معامله می شود. قیمت هر یک کیلوگرم لپه اتیوپی ۵۷۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ ریال در است و لپه استرالیا نیز کیلویی ۵۰۰۰۰ تا ۵۲۰۰۰ ریال قیمت دارد.

نخود ایرانی اعلا دوخان  دستچین با سایزهای ۸ و ۹ با ضایعات زیر یک درصد در بازار عمده فروشی حبوبات ایران با تسویه یک ماهه و حداقل خرید ۱۰ تن از کیلویی ۶۸۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ ریال معامله می شود. هر کیلوگرم نخود ایرانی سه خان با سایزهای ۷ و ۸ و  ۹ و ضایعات زیر یک درصد ۶۴۵۰۰ تا ۶۷۰۰۰ ریال قیمت دارد. هر کیلوگرم نخود ایرانی سه خان با سایزهای ۷ و ۸ و  ۹ و ضایعات زیر سه درصد دستچین تجاری کیلویی ۶۴۰۰۰ ریال و نخود ترکیه با ضایعات زیر یک درصد ۷۲۰۰۰ ریال در هر کیلو معامله می شود.

لوبیا چیتی ایرانی اعلا با سایز حداقل ۷ به صورت نقدی معامله می شود و هر کیلوگرم آن در خرید حداقل ۵ تن ۸۶۰۰۰ تا ۸۸۰۰۰ ریال قیمت دارد. لوبیا چیتی آفریقای جنوبی با ضایعات ۲ درصد را می توان با قیمت ۷۸۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ ریال به صورت تسویه یک ماهه خرید نمود.لوبیا چیتی چین با ضایعات سه درصد را می توان به صورت یکماهه با قیمت ۷۷۰۰۰ تا ۷۹۰۰۰ ریال خریداری کرد. حداقل خرید لوبیا چیتی خارجی ۱۰ تن است.

لوبیا قرمز دستچین اعلای ایرانی با ضایعات زیر ۱ درصد به صورت نقدی و با قیمت هر کیلوگرم ۵۷۵۰۰ تا ۶۰۰۰۰ ریال به فروش می رسد. هر یک کیلوگرم لوبیا قرمز قرقیزستان با ضایعات ۲ درصد  ۵۵۰۰۰ تا ۵۶۰۰۰ ریال قیمت دارد و هر کیلوگرم لوبیا قرمز اتیوپی با ضایعات زیر دو درصد ۴۰۰۰۰ ریال به فروش می رسد. نحوه تسویه لوبیا قرمز به صورت نقدی و حداقل خرید برای لوبیا قرمز ایرانی  ۵ تن و لوبیا قرمز خارجی ۱۰ تن است.

خرید و فروش لوبیا سفید نیز به صورت نقدی انجام میگیرد. لوبیا سفید ایرانی دستچین اعلا با ضایعات زیر ۱ درصد هر کیلوگرم  ۵۸۵۰۰ تا ۶۰۰۰۰ ریال قیمت دارد. قیمت هر کیلوگرم لوبیا سفید ایرانی با دستچین تجاری یعنی با ضایعات زیر ۳ درصد ۵۵۰۰۰ ریال تا ۵۶۵۰۰ ریال است و هر یک کیلوگرم لوبیا سفید ترکیه با ضایعات زیر یک درصد ۶۵۰۰۰ ریال به فروش می رسد. حداقل خرید لوبیا سفید ایرانی ۵ تن و لوبیا سفید ترکیه ۱۰ تن است.

هر کیلوگرم لوبیا چشم بلبلی ایرانی دستچین با ضایعات زیر ۲ درصد و تسویه ۱ ماهه و خرید حداقل ۵ تن ۴۴۰۰۰ تا ۴۵۵۰۰ ریال و هر یک کیلوگرم لوبیا چشم بلبلی ماداگاسکار با ضایعات ۳ درصد و شرایط فروش مشابه ۴۴۵۰۰ تا ۴۶۰۰۰ ریال قیمتگذاری شده است.

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید