فایل اکسل دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی

فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی

اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی

بانک مرکزی در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را به روزرسانی و منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فهرست انتشار یافته حاوی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی طی بازه زمانی فروردین ماه ۱۳۹۷ تا ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ است.

گفتنی است این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده اند

فهرست دریافت کنندگان ارز بانکی (دولتی – ۴۲۰۰) – فایل اکسل

اطلاعات اشخاص حقیقی دریافت کننده ارز نیمایی – فایل اکسل

اطلاعات اشخاص حقوقی دریافت کننده ارز نیمایی – فایل اکسل

فهرست دریافت کنندگان ارز بانکی (دولتی – ۴۲۰۰)

اطلاعات اشخاص حقیقی دریافت کننده ارز نیمایی

اطلاعات اشخاص حقوقی دریافت کننده ارز نیمایی 

 

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید