رشد ۴۱ درصدی صادرات به پاکستان

صادرات بیش از یک میلیارد دلار کالا به همسایه شرقی

بر اساس آمار طی ۱۰ ماه امسال بیش از یک میلیارد و ۱۸ میلیون و ۸۵۲ هزار دلار از ایران به پاکستان صادر شده است.

بر اساس تازه‌ ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ۱۰ ماه سال جاری، ۲ میلیون و ۱۸۳ هزار تن کالا به ارزش بیش از یک میلیارد و ۱۸ میلیون و ۸۵۲ هزار دلار از ایران به پاکستان صادر شده است.

صادرات انجام شده به پاکستان از لحاظ وزنی ۲.۳۰ درصد و از لحاظ ارزش ۲.۸۰ درصد از کل ارزش صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود و از این حیث پاکستان در میان کشور‌های دریافت‌ کننده کالا از ایران در رتبه هشتم قرار گرفته است.

در ۱۰ ماه سال گذشته یک میلیون و ۷۱۳ هزار تن کالا از ایران به پاکستان صادر شده بود که ارزش آن بیش از ۷۲۱ میلیون و ۳۸۲ هزار دلار بوده است.

صادرات ایران به پاکستان در مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۱.۷۲ درصد و از لحاظ ارزش ۲.۰۳ درصد از کل صادرات انجام شده در مدت مذکور بود.

بر اساس آمار میزان صادرات به پاکستان در ۱۰ ماه گذشته امسال نسبت مدت مشابه سال پیش حاکی از آن است که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۲۷.۴۵ درصد و از لحاظ ارزش ۴۱.۲۴ درصد افزایش یافته است.

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید