راه‌اندازی بازار متشکل ارزی با نرخ سنا

راه‌اندازی بازار متشکل ارزی با نرخ سنا از ابتدای سال ۹۸

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
دغدغه های صادرکنندگان با راه اندازی بازار متشکل ارزی رفع و سبب جهش صادراتی می شود.
با راه اندازی بازار متشکل ارزی پیش‌بینی می‌کنیم حجم صادرات در سال ۹۸ تا حد قابل توجهی افزایش یابد.

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید