خریدار خشکبار

خریدار خشکبار

خرید انواع خشکبار بصورت تناژ

آلو بخارا، کشمش، انجیر، توت خشک و گردو با پوست

رستمی ۰۹۳۶۶۰۸۱۲۰۳

خریدار خشکبار

خرید انواع اقلام خشکبار

در تناژ بالا

کشمش، انجیر، توت خشک، آلو بخارا و گردو با پوست

زارعی ۰۹۳۵۱۵۹۹۴۹۰- ۰۲۱۸۸۷۰۴۳۰۱