جایگاه خرمای ایران در جهان

ایران به عنوان نخستین تولید کننده خرما و دومین صادرکننده در دنیا شناخته شده است.

این در حالی ست که ۱۷% سطح زیر کشت خرمای جهان در ایران وجود داشته و تولید ۱۳% خرمای جهان در ایران اتفاق می افتد و سالانه ۱۱۵ تا ۱۵۰ هزار تن خرما به ۷۸ کشور جهان صادر میشود و هند بزرگترین مشتری خرمای ایران است.

استان های برتر در زمینه تولید خرما خوزستان و کرمان می باشند که مهمترین انواع خرماهای صادراتی زاهدی، استعمران، کبگاب و پیاروم می باشد و بیشترین حجم صادرات خرمای مضافتی ساده می باشد.

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید