تغییر مجدد گروه کالایی حبوبات/ بازگشت به گروه یک

با دستور وزارت صنعت،معدن و تجارت با توجه به درخواست مجدد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تغییر گروه کالایی حبوبات جهت تنظیم بازار شب عید مانند روال سابق جزو گروه کالایی ۱ قرار گیرد.

دیگر محصولات قرار گرفته در گروه کالایی ۱ به شرح ذیل می باشد:

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید