بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای تقویت حوزه کشاورزی

افزایش درآمد کشاورزان از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در راستای در تقویت حوزه کشاورزی اذعان نمود: نباید تنها به حمایت های دولتی تکیه شود، وبهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای تقویت حوزه کشاورزی ضروری است.

عباس کشاورز تأمین امنیت غذایی کشور را یکی از رسالت های مهم حوزه کشاورزی دانست و اظهارکرد: باید توجه ویژه ای برای تقویت بخش کشاورزی شود.

وی با تأکید بر حمایت از تولیدات داخلی و ممنوعیت از واردات بی رویه محصولات کشاورزی، افزود: توسعه و افزایش درآمد کشاورزان و تسهیل کار کشاورزی یکی از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است.

لزوم توسعه و تقویت کشت دوم توسط کشاورزان

وی  افزایش درآمد کشاورزان را یکی از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی دانست و خاطرنشان کرد: رونق و توسعه کشت دوم در میان کشاورزان یکی از اقداماتی است که برای افزایش درآمد کشاورزان مدنظر قرار گرفته و اجرایی شده است.

برنامه ریزی لازم برای استفاده از زمین های کشاورزی در فصول پاییز و زمستان باید مورد توجه قرار گرفته و مراکز تحقیقاتی باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به کمبود منابع آبی و کاهش نزولات آسمانی یکی از برنامه های وزارت جهاد را تولید برنج تنها در دو استان گیلان و مازندران عنوان و تصریح کرد: این تصمیم در راستای حفاظت از منابع آبی کشور است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی به پدیده تغییر اقلیم نیز اشاره کرد و یادآورشد: این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. در صورت مدیریت صحیح با مشکل کمبود منابع آبی خاصی مواجه نمی شویم.

 

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید