بررسی وضعیت تولید و مصرف انواع حبوبات در بازار جهانی

بررسی وضعیت تولید انواع حبوبات در بازار جهانی

بازار خشکبار و حبوبات ایران در تحلیلی به بررسی وضعیت تولید و مصرف حبوبات شامل انواع لوبیا، نخود و عدس نموده است.

تولید

در طول تاریخ به ویژه زمان معاصر، با توجه به افزایش جمعیت آدمی، کشت و کار و مصرف حبوبات مانند انواع عدس، نخود، لپه، لوبیا چیتی، لوبیا سفید، لوبیا قرمز، لوبیا چشم بلبلی و مانند آنها نیز روندی رو به رشد داشته است. بررسی آماری نشان می دهد که تولید جهانی حبوبات در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۳ حدود ۵۳درصد افزایش داشته است و از ۴۰میلیون تن در سال های اولیه دهه ۸۰ میلادی به بیش از ۶۰میلیون تن در سال های پایانی دهه اول هزاره سوم افزایش یافته است که معادل رشد سالانه حدود ۱٫۳ درصد به صورت میانگین است. دو دوره مهم در تولید حبوبات به چشم می خورد که اولی رکود در تولید حبوبات در دهه ۱۹۹۰ و دومی افزایش شدید تولید از سال ۲۰۰۵ در اثر افزایش سطح زمین زیر کشت و بهره وری در کشورهای در حال توسعه می باشد. در دهه اول قرن بیست ویکم، سطح زیر کشت حبوبات حدود ۱۳درصد گسترش یافت و از ۶۵میلیون هکتار به بیش از ۷۵میلیون هکتار رسید و این آمار در سال های اخیر روند افزایشی خود را حفظ کرده است.براساس مطالعات و تحقیقات به عمل آمده توسط سازمان خواربار جهانی (FAO)، سطح زیر كشت و تولید حبوبات در جهان در بازه های زمانی ۲۵ساله تا سال ۲۰۱۰ پیش بینی شده است. بر این اساس سطح زیر كشت حبوبات بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ افزایشی، ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ ثابت و پس از آن کاهشی خواهد بود. پیش بینی روند تولید جهانی حبوبات نیز حاكی از روند افزایشی تولید كشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۵۰ و سپس روند كاهشی تولید محصول طی ۵۰سال بعدی (۲۰۵۰-۲۱۰۰) است.قاره آسیا با بیش از ۳۷میلیون هکتار بالای نیمی از کل سطح زیر کشت حبوبات را به خود اختصاص داده و كشورهای صنعتی تولیدكننده حبوبات نقش اساسی را در میزان تولید و عرضه جهانی این محصول به عهده دارند. سهم ایران از تولید جهانی حبوبات حدود ۱ تا ۱٫۵درصد است. نمودار زیر میزان تولید حبوبات اصلی شامل نخود، عدس و انواع لوبیا را در کل جهان از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۴ نشان می دهد (با استفاده از داده های فائو):

مصرف

مصرف جهانی حبوبات در دو دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ از رشد سالانه ۱٫۴۱درصدی برخوردار بوده و از حدود ۳۰میلیون تن به حدود ۴۰میلیون تن افزایش یافته است. كشورهای شبه قاره هند و در رأس آنها هندوستان از جمله بزرگ ترین مصرف كنندگان حبوبات در جهان هستند؛ ۲۷درصد مصرف جهانی حبوبات به این کشور تعلق دارد. ۶۵ تا ۷۰درصد كل تولید حبوبات در جهان به مصرف انسان می رسد و باقیمانده مورد مصرف دامی است كه عمدتاً به كشورهای توسعه یافته در آمریكا، اروپا و استرالیا مربوط است.

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید