برداشت ۳۴ تن حبوبات از اراضی کشاورزی‌ شهرستان البرز

 

به گزارش مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۴ تن انواع حبوبات از اراضی کشاورزی این شهرستان برداشت شده است.

وحید یوسفلی اظهار کرد: ۳۴ تن انواع حبوبات از اراضی کشاورزی این شهرستان از سطحی معادل ۸۰هکتار برداشت شده است. که عمده حبوبات کشت شده در منطقه ارقام محلی شامل عدس دیم با میانگین عملکرد۴۰۰ کیلوگرم و نخود دیم با میانگین عملکرد۴۵۰ کیلوگرم در هکتار می باشد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان البرز مزایای کشت حبوبات را کاهش آفات و بیماری ها در تناوب با سایر محصولات و حاصلخیزی خاک اشاره کرد.

به گفته یوسفلی عمده عوامل آسیب رسان عملکرد این محصول می توان به بیماریهای برق زدگی، فوزاریوم و آفت کرم قوزه یا هلیوتیس اشاره کرد.

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید