برداشت بیش از ۱۱ هزار تن حبوبات از مزارع خراسان شمالی

برداشت بیش از ۱۱ هزار تن حبوبات از مزارع خراسان شمالی

این میزان حبوبات شامل نخود، عدس، انواع لوبیا قرمز، باقلا و ماش بوده که از ۱۶ هزار و ۳۷۲ هکتار اراضی آبی و دیم خراسان شمالی برداشت شد.

عدس به میزان چهار هزار و ۴۱۹ تن با سطح زیر کشت هشت هزار و ۸۲۰ هکتار بیشترین تولید حبوبات خراسان شمالی را به خود اختصاص داده است.

شهرستان شیروان در سطح ۶ هزار و ۶۸ هکتار و با تولید سه هزار و ۴۶۶ تن بیشترین تولید حبوبات خراسان شمالی را داشته و پس از آن بجنورد با تولید سه هزار و ۴۱۵ تن در سطح زیر کشت چهار هزار و ۶۳۳ هکتار رتبه دوم تولید حبوبات استان را دارد.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی خراسان شمالی اعلام کرد:  فاروج یک هزار و ۸۲۳ تن، مانه و سملقان یک هزار و ۱۷۵ تن، اسفراین یک هزار و ۵۵۰ تن، جاجرم ۲۱۲ تن و گرمه با تولید ۹۰ تن حبوبات، به ترتیب کمترین میزان تولید این اقلام را در استان داشته اند.

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید