استاندارد انواع نخود

استاندارد انواع نخود

استاندارد انواع نخود ، دستورالعمل ها و کدهای بین المللی کدکس (C O D E X  A L I M E N T A R I U S)  منجر به امنیت و انصاف در مبادلات جهانی غذا شده است. کدکس برای تمامی مواد غذایی از جمله نخود و سایر حبوبات استاندارد کیفی مشخصی اعلام کرده است که از اعتبار جهانی برخوردار است و فائو نیز از  این استاندارد استفاده می نماید. این استاندارد موجب شده است که مصرف کنندگان مواد غذایی از جمله حبوبات به کیفیت مواد غذایی خریداری شده اعتماد داشته باشند و واردکنندگان نیز بتوانند مبنایی برای مشخصه های دقیق محصولاتی که خریداری می کنند، در اختیار داشته باشند.

همانطور که در جدول مشاهده می شود نخود باید پس از پخت افزایش حجم ۲ تا ۳ برابری داشته باشد. نخود کرمانشاه و امریکا طعمی شیرین دارند اما نخود ترکیه و هند بی طعم هستند. نخود هندی سایزی درشتتر دارد و در میان جوامع عرب پر طرفدار است اما از نظر طعم و اندازه مطابق سلیقه بیشتر جوامع دیگر نیست. استاندارد کدکس حداکثر درصد رطوبت نخود را ۱۲ درصد اعلام کرده است که از این حیث نخود ترکیه و هند این استاندارد را پاس می کنند اما نخود کرمانشاه و امریکا درصد رطوبت بیشتری دارند اما از نظر نارسی و آسیب دیدگی این نخود امریکا و کرمانشاه هستند که مطابق استاندارد می باشند. شکل عمومی نخودهای مختلف در جدول مشاهده می شود.

اما به طور کلی نخود ایرانی به ویژه نخود کرمانشاه در سایزها ۸ و ۹ از جمله عالیترین و مرغوبترین نخودهای جهان به حساب می آیند.

استاندارد نخود

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید