اردبیل رتبه دار کشوری کشت انتظاری حبوبات

اردبیل رتبه دار کشوری کشت انتظاری حبوبات

به گزارش ایرنا ، عدیل سروی  در جلسه اصلاح الگوی کشت افزود: توسعه کشت پائیزه انتظاری حبوبات به مساحت ۶ هزار هکتار با هدف استفاده بهینه از نزولات آسمانی و مقابله با سرما و خشکسالی نیز با موفقیت در این استان اجرا شد.
وی اظهار کرد: سیاست تغییر الگوی کشت با تاکید بر مدیریت بهره وری آب و تولید محصولات با نیاز آبی پایین و ارزش افزوده بالا در استان صورت می گیرد به نحوی که از توسعه کشت بی رویه محصولاتی همچون سیب زمینی جلوگیری شود. وی گفت: در سال جاری سطح زیرکشت سیب زمینی کاهش یافته و به جای آن در سطح ۵۳۰ هکتار ذرت شیرین کاشته شد که بازار فروش مطمئنی داشته و کشاورز پس از برداشت محصول خود نگران فروش آن نیست.
سروی افزود: برای جلوگیری از فرسایش خاک و تغذیه مستقیم دام در مناطق بادخیز بویژه نمین و اردبیل در سطح ۴۰۰ هکتار اقدام به کشت خلر شد و ماشک نیز در سطح چهار هزار و ۶۰۰ هکتار بعد از برداشت محصول گندم کاشته شد تا ضمن استفاده از خاک زراعی پس از برداشت محصول اصلی حداکثر استفاده و بهره وری از زمین زراعی بعمل آید.
او گفت: این کار در کنار کمک به افزایش درآمد خانوار غذای پر انرژی و مقوی احشام و واحدهای دامپروری سنتی و نیمه صنعتی استان را نیز تا حدودی تامین می کند.
اردبیل از قطب های مهم کشاورزی کشور است ، در سال های اخیر با ادامه سیاست های موفقیت آمیز اصلاح الگوی کشت شکوفایی بخش کشاورزی استان در تولید انواع محصولات زارعی و مهم سرعت گرفته است.

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید