اجراي طرح بين المللي ايکاردا براي دومين سال متوالي در لرستان

طرح بين المللي ايکاردا براي دومين سال متوالي در لرستان اجرا شد.

به گزارش ايرنا، مدير حوزه رياست سازمان جهاد کشاورزي لرستان  در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح بين المللي ايکاردا در شهرستان خرم آباد به عنوان پايلوت مناطق داراي شرايط آب و هوايي معتدل در دو بخش پلت فرم تحقيقاتي در سطح (۱۰هکتار) و مزارع دمو نمايشي در سطح(يکهزارو ٥٠٠) هکتار شامل سه محصول گندم، جو و نخود در حال اجرا مي باشد.
محمد ابراهيمي افزود: در مزرعه پلتفرم ١٠ هکتاري که با مشارکت مرکز تحقيقات استان و سازمان جهاد کشاورزي در حال اجرا است سه هدف کلي مقايسه سازگاري ارقام غلات و حبوبات، مقايسه انواع خاک ورزي و مديريت علف هاي هرز حبوبات مد نظر است.
وي ادامه داد: پس از عمليات کاشت، داشت و برداشت محصولات مختلف و تجزيه و تحليل داده ها، در نهايت مناسب ترين ارقام و بهترين شيوه هاي خاک ورزي به بهره برداران هدف معرفي مي شود.
ابراهيمي گفت: در مقايسه سازگاري ارقام ، ۶۴رقم گندم ،۱۱رقم جو، ۲۶رقم نخود،۲رقم ماشک،۲رقم عدس،۴رقم گلرنگ و ۴رقم بالنگوي شهري در اجراي اين طرح کشت شده است.
به گفته وي در طرح مقايسه انواع خاک ورزي نيز ۱۲رقم مختلف غلات و حبوبات در سه حالت حفاظتي،نيمه حفاظتي و مرسوم مورد مقايسه قرار گرفته است.
وي بيان کرد: در مديريت علف هاي هرز حبوبات نيز سموم عمومي به ٢ صورت قبل از کاشت و قبل از رويش در مقايسه با تيمارهاي شاهد مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.
به گزارش ايرنا با توجه به اينکه طرح ايکاردا در مدت پنج سال اجرا مي گردد مقرر شده در پايان اين بازه زماني ضمن افزايش ۲۵درصد عملکرد مزارع تحت پوشش ، ۵۰درصد اراضي ديم استان تحت نظارت اهداف اين پروژه قرار گيرد.

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید