آمار جهانی تولید، صادرات و واردات پسته

کارشناسان بازار خشکبار و حبوبات ایران، تحلیل های مختلف بازار و صنعت خشکبار و حبوبات را در این قسمت گردآوری کرده اند.  این تحلیل ها توسط کارشناسان و فعالین صنعت خشکبار و حبوبات انجام شده است امید است به شناخت کامل تری از بازارهای خارجی و داخلی منجر گردد.

رصد کامل بازار خشکبار حاکی از آن است، میزان تولید جهانی پسته (با پوست) در بازه ۲۰۱۷-۲۰۱۸ معادل ۵۸۶,۲۰۰ تن می باشد که نسب به سال گذشته به دلیل اینکه برخی کشورها محصول نه چندان خوبی را تجربه کردند با کاهش مواجه شده است. با این وجود، میزان تولید کل رو به رشد می باشد: فصل گذشته، نسب به میانگین ۱۰-ساله گذشته به میزان ۸ درصد رشد داشته است. ایالات متحده و ایران تولیدکنندگان برتر فصل ۲۰۱۷/۲۰۱۸ می باشد، که به ترتیب ۴۷ و ۳۸ درصد تولید جهان را به خود اختصاص دادند. با احتساب ترکیه این سه کشور ۹۴ درصد سهم تولید جهان را به خود اختصاص می دهند.

به دنبال روند رو به رشد ۱۰ سال گذشته، صادرات پسته در ۲۰۱۶ معادل ۳۶۰,۹۶۰ تن در ۲۰۱۶ بود که رشدی ۲۳ درصدی نسبت به سال گذشته و رشد ۱۸ درصدی در مقایسه با میانگین ۱۰-ساله گذشته را شاهد هستیم. ایران و ایالات متحده ۶۸ درصد صادرات پسته (در پوست) به میزان ۲۴۴,۵۶۵ تن را به خود اختصاص دادند. در همین بازه، چین ۱۹ درصد محمولات را به خود اختصاص داده است. چین به عنوان بازار اصلی صادرات پسته ایالات متحده و ایران، به ترتیب ۵۸ درصد و  ۲۲ درصد، به حساب می آید.

 

 

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید