آخرین قیمت حبوبات (عدس، لپه، نخود، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز) در بازارهای جهانی ۲۷ نوامبر ۲۰۱۷

آخرین قیمت حبوبات در بازارهای جهانی

وب سایت بازار خشکبار و حبوبات ایران اقدام به انتشار آخرین قیمت های انواع حبوبات و خشکبار در بازارهای جهانی کرده است. این قیمتها از معتبرترین منابع دریافت و استخراج می شود. طبق آخرین اطلاعات دریافتی در زمینه قیمت حبوبات، قیمت هر تن عدس درشت سبز کانادا ۱۰۵۳ دلار است. عدس سبز متوسط کانادا ۸۵۰ دلار به ازای هر تن قیمت دارد و عدس سبز ریز کانادا ۸۷۰ دلار به فروش می رسد. هر تن دال عدس نیز ۵۴۲ دلار قیمت دارد. این قیمتها مربوط به بار سورت شده آماده حمل است.

قیمت فروش کشاورز به صورت خرمنی و به حال خود در مهمترین بازار عدس جهان یعنی ساسکاچوان برای عدس سبز درشت Laird درجه ۱ حدود ۹۹۵ دلار، عدس سبز متوسط ۸۰۲ دلار و عدس ریز سبز ۸۱۶ دلار در هر تن است.

قیمت انواع نخود آماده حمل در بازارهای مهم بدین شرح است. نخود دسی کانادا ۸۲۹ به ازای هر تن دلار قیمت دارد و هر تن نخود کابلی ۹ میلیمتری سورت شده ۱۷۲۶ دلار به فروش می رسد. هر تن نخود استرالیا در بازار بمبئی هند ۷۲۳ دلار قیمت دارد. نخود لپه در بازار واشنگتن/آیداهو ۴۴۱ دلار در هر تن به فروش می رسد. هر تن نخود درجه ۱ کابلی سایز ۱۰ به صورت خرمنی و به حال خود ۱۷۲۶ دلار توسط کشاورزان فروخته می شود. نخود درجه ۱ سایز ۹ به صورت خرمنی ۱۶۰۰ دلار و نخود سایز ۸ ۱۷۲۰ دلار در هر تن به فروش می رسد.

لوبیا چیتی در بازار نبراسکا و وایومینگ و کلرادو ۷۰۵ تا ۷۲۷ دلار در هر تن قیمتگذاری شده است. لوبیا قرمز برمه ۱۲۴۰ دلار در هر تن قیمت دارد و لوبیا قرمز در بازار ویسکانسین / مینه سوتا ۹۸۰ دلار در هر تن به فروش می رسد. لوبیا قرمز درجه ۱ ساسکاچوان نیز بین ۱۱۰۶ تا ۱۱۱۵ دلار قیمت دارد.

نویسنده مطلب: admin

پاسخ دهید